ویرگول
ورودثبت نام
َشرکت مهاجرتی شاهان
َشرکت مهاجرتی شاهان
خواندن ۱ دقیقه·۱ ماه پیش

فرایند ثبت شرکت در ترکیه

برای ایجاد یک شرکت جدید یا ثبت شرکت در ترکیه و دریافت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در این کشور، تحت قوانین و مقررات مخصوص خود انجام میشود. این فرآیند ممکن است بسته به نوع شرکت و نوع فعالیتهای آن متفاوت باشد، اما به طور کلی مراحل ثبت شرکت در ترکیه عبارتند از:

  1. انتخاب نوع شرکت: شما باید نوع شرکت خود را انتخاب کنید، مانند شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، یا شرکت محدود مسئولیت.
  2. تهیه اسناد و امضاء قرارداد: شما باید مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت را تهیه کرده و قرارداد شرکت را امضا کنید.
  3. پرداخت سرمایه: شما باید سرمایه اولیه مورد نیاز برای شرکت خود را واریز کنید.
  4. درخواست ثبت: با تهیه تمام مدارک لازم، شما باید به دفتر ثبت شرکت مربوطه مراجعه کرده و درخواست ثبت شرکت خود را ارائه دهید.
  5. انتظار برای تصویب: بعد از ارسال درخواست، آن را مراقبت میکنند و بعد از تصویب، شما یک شماره ثبت شرکت دریافت میکنید.
  6. انتشار در روزنامه رسمی: طبق مقررات، ثبت شرکت باید در روزنامه رسمی منتشر شود.
  7. ثبت مالیات و دریافت شماره مالیاتی: پس از ثبت شرکت، شما باید به اداره مالیات مراجعه کرده و شماره مالیاتی خود را دریافت کنید و شرکت خود را برای مالیات ثبت کنید.
  8. ثبت در کارگران و امور اجتماعی: شما باید شرکت خود را در سازمان کارگران و امور اجتماعی ثبت کنید.

Post source 


ثبت شرکتثبت شرکت در ترکیهاقتصادکسب و کارمهاجرت
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید