قضاوت

زندگی بدون قضاوت نداریم. اصلا امکان نداره ما کاری کنیم، به چیزی فکر و درباره ش حرف بزنیم و قضاوت توش نباشه. فقط میتونیم قضاوت خوب یا بد داشته باشیم. مردم هم عموما با قضاوت بد مشکل دارن نه خوب!

حتی کسایی که ادعا میکنن میتونن بدون قضاوت رفتار کنن حقیقت اینه که میتونن قضاوت ذهنیشون رو به زبان نیارن. وگرنه ذهن ما مدام در حال قضاوت کردن هست.

ما دوست نداریم قضاوت بشیم، مثل دروغ که همیشه وقتی بگن از چه چیزی بیشتر از همه بدت میاد سریع میگیم دروغ آقا دروغ! اما با گفتنش مشکل نداریم، با شنیدنش مشکل داریم.

همین میشه که روزانه مدام در حال قضاوت کردن دیگران هستیم و این کارمون رو با جمله "من آدم شناس هستم" توجیه میکنیم.

غافل از این که ما هیچی نمیدونیم. نه از احساسات طرف مقابلمون خبر داریم نه مشغولیات ذهنیش. نه تجربیات زندگیش و نه ماجراهایی که طی سالیان گذرانده...