چند ثانیه تفکر

دو بار شاهد خیانت عشق زندگی بودن، تجربه پسری بود که به گفته خودش بار دوم حتی مثل دفعه اول نتونسته خشم خودش رو با داد و بیداد بروز بده و از شدت شوک همونجا غش کرده!

با لحنی حزن‌انگیز از شدت علاقه‌ش به رابطه عاشقانه میگه و برنامه برای ازدواج داره. اما مشکلی که سر درد دلش رو باز کرده اینه که با این دو تجربه ارتباط برقرار کردن دوباره براش مشکل شده و انگار سدی سر راهش قرار میگیره...

به اینجای ماجرا که میرسه دختری به حالت چادرسفید به کمر زده حالت تدافعی به خودش میگیره و از آمار مردان خیانتکار میگه که هیچ‌هم از زنان خیانتکار کمتر نیستن و غیره...

پسر شوک میشه، موضوع اصلا این نبود، اما دختر خودش رو ملزم میدونه از حق پایمال شده زنان دفاع کنه!


به نظرم بهتره نگاه صفر و صدی خودمون رو کنار بزاریم و وقایع رو همونطور که هستن ببینیم. خسته نشدیم از قضاوت اشتباه؟ از گارد گرفتن های بیخودی؟ از دفاع هایی که صورت مسئله رو هم زیر سوال میبره؟ بیاییم زین‌پس فقط چند ثانیه بیاندیشیم. فقط چند ثانیه.