خیلی دور، خیلی نزدیک

آرشیو وبلاگ یکی رو بعد از سالها میخوام سر بزنم... گوگل اولین نتیجه رو...