دیوار برلین و ما !!!

شکاف اقتصادی بین دو بخش شرقی و غربی آلمان هنوز با گذشت ۳۰ سال از فروپاشی دیوار برلین و یکپارچه شدن مجدد آلمان وجود دارد.

هرچند این شکاف در سال ۱۹۹۰ بسیار عمیق‌تر بوده اما هنوز بطور کامل از بین نرفته و شاخص‌های اقتصادی کماکان این کشور را به دو بخش تقسیم می‌کنند و بخش شرقی همچنان دنباله‌رو و زیر سایه بخش غربی است. جالب این است که مردم بخش شرقی آلمان هم هنوز احساس تفاوت و پایین‌تر بودن نسبت آلمانی‌های غربی نشین را دارند.


رفع کامل این تفاوت که هنوز پس از ۳۰ سال خود را نشان می‌دهد، نیاز به کار و تلاش مستمر و جدی از سوی دولت آلمان دارد.


نکته اصلی و مهمی که "ما" باید به آن توجه کنیم این است:

ضربه‌ها و آسیب‌هایی که به اقتصاد یک کشور وارد می‌شوند، به سادگی و در کوتاه مدت قابل جبران نیستند؛ حتی اگر آن کشور یک غول اقتصادی مثل آلمان باشد!

همین...!