متظاهران تنها

ما هیچوقت چیزی که هستیم رو به دیگران نشون نمیدیم،چیزی که دوست داریم باشیم رو نشونشون میدیم،مخصوصا توی برخورد های اولیه و کوتاه و یا توی عکس ها،ما ترجیح میدیم عکسی که بهتر از خودمون هست به دیگران نشون بدیم تا عکسی که بیشتر به خودمون شباهت داره؛برای همین آدم هایی که از چیزی که نشون دادیم خوششون میاد بهمون نزدیک میشن و به ما علاقه پیدا میکنن و بعد از بیشتر شناختن ما میفهمن که اون چیزی که میخوان نیستیم و از ما دور میشن،از طرف دیگه آدم هایی که ممکنه به خود واقعی ما علاقه داشته باشن هیچوقت این فرصت رو پیدا نمیکنن که واقعیت ما رو ببینن،این ها هستن باعث میشن که ما همیشه تنها باشیم.