آیا امیدی به پولدار شدن هنرمندان هست؟

هنر هیچ تضادی با پول ندارد.
مثلاً می‌توانی شعر بگویی و در کنار آن یک کپی رایتر حرفه‌ای هم باشی.
اتفاقاً وقتی ذهنت را در دنیای هنر می‌پرورانی، حرف‌های تازه و تأثیرگذارتری را وارد دنیای تبلیغات و بازاریابی می‌کنی.

توسعۀ فردی تو به‌عنوان یک هنرمند زمانی آغاز می‌گردد که هنر را در تضاد با درآمد و پول نبینی.

کلیشۀ هنرمند فقیر را کنار بگذار.

و مسیر شغلی منحصربه‌فرد خودت را بساز.

باوجود اینترنت و امکانات شگرفی که در اختیار ما داده، هیچ بهانه‌ای برای دست‌وپنجه نرم کردن با فقر پذیرفتنی نیست.