سینِما نه سینَما

یکی از درگیری‌های همیشگی من با خودم، تلفظ درست واژۀ سینِماست.

شاید به خاطر اینکه در کودکی، قبل از اینکه برای اولین بار پا به سینما بگذارم، فکر می‌کردم پردۀ بزرگ سینما از 30 تلویزیون بزرگ ساخته شده است. با چنین وضعی سی نَما منطقی‌تر جلوه می‌کرد!

باری، به این بهانه خواستم فهرستی از 10 فیلم محبوب خودم را برای شما بنویسم:

  1. در حال و هوای عشق | وونگ کار وای
  2. روبان سفید | میشاییل هانکه
  3. شکافتن امواج | لارس فون تریه
  4. همشهری کین | ارسن ولز
  5. خواب زمستانی | نوری بیلگه جیلان
  6. آغوش‌های گسسته | پدرو آلمادوار
  7. پرسونا | اینگمار برگمان
  8. در راه شیری | امیر کوستوریتسا
  9. ادیپ | پیر پائولو پازولینی
  10. شب‌های روشن | سعید عقیقی
در حال و هوای عشق
در حال و هوای عشق