چرا مدیریت کار هر کسی نیست؟

تقریبا 80 درصد مردم ایران در برنامه های آتی شغلی شان دوست دارند مدیر شوند! از هر فردی سوال می کنید در آینده می خواهی چکاره شوی دوست دارد در شرکت، سازمان یا محل کار خود مدیر شود. تعداد کمی هم هستند که برنامه های دیگری برای خود دارند اما بیشتر از کارشناس، متخصص و اهل فن مدیر داریم.

کشوری که همه اعضای آن مدیر باشند یا مملکت مدیران را خیلی سخت می شود اداره کرد.

کار هر کس نیست خرمن کوفتن

مدیریت یک دانش، فن و مهارت است که علاوه بر کسب تخصص و دانش فنی به مهارت های فردی و اجتماعی خاصی هم نیاز داره. من سال ها پیش مجبور شدم یک دوست را اخراج کنم یا به زبان ساده تر مجبور شدم تصمیم مدیر ارشدم را به عنوان مدیر میان دستی به همکارم منتقل کنم، دقیقا اون روز بود که متوجه شدم برای مدیریت ساخته نشدم .

من قطعا قادرم مهارت های مدیریت را یاد بگیرم و حتی یک مدیر میان دستی خوب و موفق باشم اما از نظر روحی و سبک زندگی چالش های مدیریت را دوست ندارم و تصمیم گرفتم یک کارشناس خبره و متخصص در کسب و کار خودم باشم.

مدیریت را باید به اشخاصی سپرد که از هر نظر برای این کار آماده شده اند و ویژگی های روحی لازم برای پذیرش این حرفه برخوردار هستند. لطفا بررسی کنید و اگر می بینید توانایی پذیرش این جایگاه شغلی را ندارید این کار را به اهلش بسپارید.

همه نباید مدیر باشند همین که در جایگاه و حرفه خودتان توانمند باشید در بسیاری موارد کفایت می کند.

مدیر کیست؟

مدیر کسی است که مسئولیت کار دیگران را برعهده می گیرد این مسئولیت می تواند در سطوح کوچک یک سازمان، نهاد یا یک اداره تا سطوح کلان کشوری و ملی را در بربگیرد. متاسفانه این روزها شاهد این هستیم که افرادی حقوق، مزایا و جایگاه شغلی مدیریت را دوست دارند اما حاضر به پذیرش مسئولیت کار تیم های تحت مدیریت خود نیستند.

زمانیکه همه می خواهیم مدیر باشیم اما از اصول، فنون و مهارت های لازم برای این جایگاه شغلی برخوردار نیستیم نمی توانیم انتظار بیشتری داشته باشیم.

مدیریت یک هنر است و کاری فراتر از هماهنگی کارهاست، متاسفانه برخی تصور می کنند مدیر کسی است که پشت درهای بسته اتاق خود به کار همه نظارت می کند این درحالیست که هنر مدیریت دارای قاعده و نظم بوده و تمام تصمیمات مدیریتی قابل سنجش، اعتبار سنجی و اندازه گیری خواهد بود.

چرا از مدیریت متنفرم!

من با شناختی که از خودم دارم و علاقه ای که به حفظ آرامش در زندگی دارم تصمیم گرفتم از این حوزه دوری کنم و تشخیص دادم برای این جایگاه شغلی کاندیدای خوبی نیستم.

اما متاسفانه هر روز دراطرافم مدیرانی را میبینم که قدرت تشخیص لازم را نداشته و خود را شایسته این جایگاه دانسته اند، نتیجه اش هم مشخص است آشفتگی امور و بی سرانجامی کارها.

کاش همانطور که برای اعطای گواهینامه رانندگی مراحل مختلفی را پشت سر می گذاریم و باید در آزمون های مختلفی شرکت کنیم برای احراز پست مدیریت هم آزمون ها و تستهای مختلف مهارت سنجی و روانشاسی برگزار می شد.

مدیر یا لیدر

این روزها بازی با کلمات یکی دیگراز سرگرمی هایمان شده است، لیدر یا مدیر؟ اگر در فضای مجازی جستجو کنید با کوهی از مقالات و نوشتارهایی که به مقایسه جایگاه مدیر و لیدر می پردازند مواجه می شویم.

در جایی که امروز در آن قرار داریم و متاسفانه هنوز در سمت های مختلف اجرایی و مدیریتی اشخاص مناسبی سر کار نیستند نمی توانیم انتظار داشته باشیم لیدرهای مناسبی را هم ببینیم.

البته که در سراسر کشور هم مدیران موفق و هم لیدرهای کار بلدی هستند که مجموعه تحت امر خود را به بهترین شکل هدایت می کنند و جایگاه خود را هر لحظه ارتقا می دهند اما حقیقت این است که بیشتر افرادی که ادعای مدیریت دارند و یا خود را لیدر می خوانند فرسنگ ها با استانداردهای لازم فاصله دارند.

مدیریت و خود شناسی

پیش از پذیرش هر سمت و جایگاه شغلی لازم است خودتان را بشناسید و از توانایی های خود آگاه باشید در غیر این صورت هر روز باید از شاخه ای به شاخه دیگر بپریم و با پذیرش کارهایی که برای آن ساخته نشدیم به خودمان و دیگران آسیب وارد خواهیم کرد.

پذیرش شغلی که برای آن آماده نیستیم به بهانه ادای تکلیف یا بدتر از آن با انگیزه کسب ثروت و قدرت خیانتی بزرگ به شخص خودمان و کسانی است که با آن ها کار می کنیم.