عیان نشد که چرا آمدم کجا رفتم...

عیان نشد که چرا آمدم کجا رفتم / دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم

اگر از من بپرسید این چند وقت کجا بودی، باید بگویم نمی‌دانم.

بگویم در حال نوشتن پروپوزال پایان‌نامه‌ام بوده‌ام؟ بگویم درگیر امتحانات بوده‌ام؟ بگویم مشغله کاری داشته‌ام؟ بگویم دپرس بوده‌ام؟ بگویم لپتاپم خراب شده بود؟ بگویم در سفر بوده‌ام؟

هر کدام از این‌ها را بگویم هم راست گفته‌ام هم نه.

امشب آمدم اینجا بنویسم که استارتی بر موتور یخ‌زده‌ام باشد. کمی روشن شوم. انگار این مدت حرف‌هایم خفه‌ام کرده.

روایت آنچه این چندوقت بر من گذشت را از فردا می‌نویسم.

گفتنی‌ها کم نیست... من و تو کم گفتیم