کوله‌پشتی سال ۹۷ یک نفر شکیبا


به نظرم جالب اومد که کوله‌پشتی امسالم رو ببندم و تو ویرگول مستندش کنم. شاید بعدا یادم بره و اینجوری بتونم هرازگاهی مرورش کنم.

احوالات مختلف سال ۹۶
احوالات مختلف سال ۹۶
۱- فرض کنید کوله‌پشتی دارید که قرار است در آن تجربیاتی را از سال ۹۶ بگذارید و با خود به سال ۹۷ ببرید. تجربیات مثبتی که همراه داشتن آنها به شما کمک می‌کند نسبت به سال قبل فردی توانمندتر بشوید. در کوله‌ی خود چه تجربیاتی را قرار می‌دهید؟
  • امسال تونستم با ترس‌هام روبرو بشم. بخش عمده‌ای از مشکلاتی که داشتم به واسطه‌ی همین شجاعتم(!) از بین رفت.تونستم به ترس‌هام غلبه کنم و نذارم دست و پام رو ببنده.
  • به «خود»م اهمیت زیادی دادم. به اینکه استقلال فکری داشته باشم و نذارم بقیه عقایدشون رو بهم تحمیل کنن. ( شاید نشه گفت کامل جلوی این کار رو گرفتم ولی تا حد زیادی تونستم)


۲- برای حرکت در مسیر زندگی باید سبک و چابک بود. چه مواردی را از کوله‌ی خود خارج می‌کنید که در سال ۹۶ باقی بماند و شما سبک‌تر حرکت کنید؟ چیزهایی که از کوله‌ خارج می‌کنید مثلا می‌تواند تجربیات ناخوشایند یا ناراحتی‌ها باشد.
  • حرص خوردن‌هام رو میذارم تو همین سال بمونن. حرص از دست همکارها، فامیل و دوستان. دیدم واقعا با این کار دارم ارزش اون افراد رو پیش خودم میبرم بالا؛ در حالی که هیچ ارزشی برام ندارن.
  • وابستگی‌هامو میذارم تو همین سال بمونه. دیدم زندگی در یک لحظه چنان بنیاد آدم رو زیر و رو می‌کنه که «وابستگی» عملا به امری تبدیل میشه که موجب خودآزاریه. میخواد وابستگی به کار باشه، به اشیا باشه، به افراد باشه، به وضعیت‌ها باشه یا به هرچی.
  • صمیمیتم رو با افراد کمتر می‌کنم. شاید خیلی وقتا به خودم اجازه دادم تو مسئله‌ای دخالت کنم که بهم مربوط نیست. یا بابت چیزی حرص بخورم که دلسوزی اضافی محسوب میشه. و در نهایت اینکه اغلب در دسترس باشم رو بیخیال شم و برم توی غار خودم.


۳- فرض کنید در پایان سال ۹۷ بیشتر آن فردی شده‌اید که شبیه خود ایده‌آل شما است. در این صورت چه ویژگی‌ها و رفتارهایی باید در شما تقویت شود؟ چه چیزهایی را در کوله‌ی خود می‌گذارید که کمک می‌کند این ویژگی‌ها در شما تقویت شود؟

آزاده بودن. به هیچ چیز تعلق نداشته باشم و زیر هیچ یوغی نرم.

به پایان آمد این ویرگول، حکایت همچنان باقیست...

سال ۹۶ شیرین شروع شد و با تلخی به پایان رسید. امیدوارم ۹۷ از این کارا بلند نباشه!