در حسرت جمعه بازار کتاب !

در غول سربازی دوم نوشتم که سربازی باعث انس بیشتر من با کتاب شد. این شد که بعد از دوره ی آموزشی همه ی کتاب هایی را که گوشه از قفسه خاک می خورد را خواندم. بعضی از کتاب ها را هم برای بار دوم خواندم. واقعا درست گفته اند که:

لذت بخش تر از خواندن کتاب، دوباره خواندن آن است.

بعد از خواندن کتاب ها و دوباره خواندن آنها، کتاب دیگری برای مطالعه ندارم. خوشبختانه در یک دور اندیشی این روزها را پیش بینی کرده بودم و درصدد خرید کتاب از جمعه بازار مشهد بودم.

جمعه بازار کتاب - مشهد
جمعه بازار کتاب - مشهد


پنج هفته است که از آموزشی برگشته ام و تمام کتاب های موجودم را مطالعه کرده ام. از طرفی فردا پنجمین جمعه ای است که نمی توانم به جمعه بازار کتاب بروم!!!


پی نوشت: نوشته های خودمانی من را در ویرگول بخوانید و نوشته های کمی رسمی تر و تخصصی تر را در وبلاگ شکیب آنلاین دنبال کنید.