هزینه‌ی چاپ در ریسو چگونه محاسبه می شود؟

نحوه‌ی محاسبه‌ی هزینه‌های چاپ در دستگاه ریسو بسیار جالب است، به نحوی که ممکن است بسیاری از افراد از وجود چنین دستگاهی بی‌اطلاع باشند. شاید یکی از علت هایی که ریسو را تراکت‌زن نیز خطاب می کنند، همین ویژگی‌اش باشد.

نحوه‌ی محاسبه‌ی هزینه‌های چاپ در پرینترها چگونه است؟

پیش از توضیح این مطلب، دقت کنید که منظور از هزینه‌های چاپ، تمام موارد مصرفی به جز کاغذ می‌باشد، پس هزینه ی کاغذ از اعدادی که در ادامه آمده است، حذف شده است. با این توضیح نگاهی به نحوه ی محاسبه ی پرینت یک برگه در پرینترهای جوهر افشان و لیزری خواهیم انداخت. به طور معمول در دستگاه‌های فتوکپی و پرینتر‌ها، هزینه‌ی چاپ، ارتباط مستقیمی با تعداد برگه‌های چاپ شده دارد. به طور مثال هزینه‌ی هر برگه‌ی چاپ شده با پرینتر جوهرافشان ( مدل مورد آزمایش، کانن پیکسما 2410 ) که می تواند با هر بار پر کردن مخازن رنگ آن با قیمت 240 هزار تومان، تعداد 7 هزار برگه رنگی چاپ کند، اینطور محاسبه می شود: هزینه ی کارتریج تقسیم بر تعداد برگ چاپ شده.

هزینه کارتریج ( رنگ ) = 240 هزار تومان
تعداد برگ چاپ شده = 7 هزار عدد
240000/7000 = 34

طبق فرمول فوق، هزینه ی هر برگه ای که با پرینتر رنگی مد نظر چاپ شود [ تاکید می کنم، بدون هزینه ی کاغذ ] برابر با 34 تومان است. حالا که عدد 34 را برای این پرینتر به دست آوردیم واضح است که اگر من 10 برگه رنگی با این پرینتر چاپ کنم، هزینه ی جوهر نیز ضرب در 10 شده و به عدد 340 تومان می‌رسیم و چنانچه 100 برگ پرینت رنگی با این دستگاه بگیریم، هزینه ی جوهر نیز در 100 ضرب می شود که به معنی مصرف 3400 تومان جوهر است و به همین منوال هر چقدر تعداد برگه های چاپ شده بیشتر باشد، هزینه ی جوهر نیز بیشتر خواهد بود.

هزینه های چاپ در ریسو چگونه است؟

تا اینجا متوجه شدیم که در پرینتر های جوهرافشان و لیزری، هزینه ی چاپ رابطه ی مستقیم با تعداد برگه های چاپ شده دارد و به همان نسبت که تعداد برگه های چاپ شده بیشتر شود، هزینه ی چاپ نیز افزایش می یابد. در مقابل این روش، دستگاهی را فرض کنید که هر چقدر تعداد برگه های چاپ شده بیشتر باشد، هزینه ی چاپ نه تنها افزایش نمی یابد که بلکه کاهش هم خواهد یافت. در این دستگاه هزینه ی چاپ ( رنگ و مستر ) را عدد ثابت 3 هزار تومان در نظر می گیریم. اگر شما با این دستگاه یک برگه چاپ کنید، هزینه ی چاپ [ بدون هزینه ی برگه ] برابر با عدد 3 هزار تومان می شود، در مقابل عدد 34 تومان رقم بالایی است!

اما صبر کنید! دستگاه فرضی ما یک قابلیت جالب دارد! در این دستگاه اگر دومین برگه را چاپ کنیم، هزینه ی چاپ که 3 هزار تومان بود، همچنان ثابت می ماند!! با استفاده از این ویژگی به یک فرمول جالب خواهیم رسید: تعداد برگه های چاپ شده تقسیم بر 3 هزار تومان!! فرمول جالبی به نظر می رسد! طبق این فرمول بعد از چاپ دومین برگه، هزینه ی هر برگه برابر با 1500 تومان می شود، بدیهی است که با چاپ سومین برگه، هزینه چاپ برابر با 500 تومان برای هر یک از برگه ها می شود و همین طور الی آخر …

دستگاه فرضی ما این قابلیت را دارد که از یک برگه الی هزار برگه را با هزینه ی فقط 3 هزار تومان به چاپ برساند. مطابق فرمول فوق، هزینه ی چاپ 1000 برگه در این دستگاه رقم 3 تومان ( 30 ریال ) خواهد بود.

هزینه چاپ = 3 هزار تومان
تعداد برگه = 1000 عدد
1000/3000 = 3 تومان

واقعا دستگاه جالبی است نه!؟ نام این دستگاه ریسوگراف می باشد و خوشبختانه این دستگاه فرضی نیست. ما در آقای تراکت از این فرمول جادویی برای کاهش هزینه ها به نفع مشتریان استفاده می کنیم. همچنین با مراجعه به قسمت فروشگاه سایت، می توانید طرح های آماده تراکت ریسو سیاه و سفید را نیز خریداری کنید.