فاصله ی مناسب!!

یک عکّاس مشهور در کتابش نوشته بود :

«یک عکس فوق‌العاده ،

نتیجه‌ی فاصله‌ی مناسب عکّاس ،

از سوژه مورد علاقه‌اش است» ..!!

پس برای داشتن یک رابطه‌ی فوق‌العاده ،

همیشه به دنبال بهترین فاصله باشید

نه نزدیکترین فاصله...


#عکس از آبشار چالوس

@GMSkills