نکاتی برای برقراری ارتباط هنگام استفاده از ماسک برای افراد


استفاده از ماسک در افراد کم‌شنوا باعث ایجاد مشکلاتی دربرقراری ارتباط با دیگران می‌شود بر اساس یک نظرسنجی اخیر توسط انجمن کم‌شنوایی آمریکا، نشان داده شد که 95٪ افراد مبتلا به کم‌شنوایی که از زمان شروع بیماری همه‌گیرکووید 19 از ماسک استفاده می‌کنند،آن را مانعی هنگام برقراری ارتباط با دیگران می‌دانند.

ماسک‌ها برقراری ارتباط را از چند طریق دشوار می‌کنند. صدا را نامفهوم می‌کنند، درک گفتار و برخی از صداهای بلند را سخت می‌کنند. هم‌چنین توانایی لب‌خوانی و دیدن حالت‌های صورت(میمیک صورت) طرف مقابل برای افراد کم شنوا از بین می‌رود..

از آنجا که مقامات بهداشتی عمومی استفاده از دو ماسک را برای محافظت و جلوگیری افراد از بیماری مسری COVID-19 توصیه می‌کنند، انجمن آمریکا همه را تشویق می کند تا از چالش های این معیاربرای افراد کم‌شنوا آگاه باشند.

هنگامی که منظور طرف مقابل به خوبی درک نشود، می تواند علاوه بر ناامیدی، افراد را در معرض آسیب جدی، به ویژه در شرایط پزشکی یا اورژانسی قرار دهد. بنابراین توجه به این امر بسیار ضروری به نظر می‌رسد. .

انجمن ASHA قبلاً استفاده از ماسکهای شفاف را توصیه می‌کرد، تا در صورت امکان به افراد ناشنوا یا کم‌شنوا فرصت لب‌خوانی بدهند و بتوانند حالات صورت افراد را ببینند.


این انجمن اقدامات زیر را برای کمک به بهبود ارتباطات برای افراد کم‌شنوا توصیه می‌کند:

  • اگر می‌توانید به مکانی آرام بروید.
  • قبل از صحبت اطمینان حاصل کنید که مورد توجه شخص مقابل خود هستید.
  • کمی بلندتر صحبت کنید (اما فریاد نزنید).
  • کمی کندتر صحبت کنید.
  • از دست‌ها و زبان بدن خود استفاده کنید.
  • از درک کردن سخنان شما توسط فرد کم‌شنوا اطمینان حاصل کنید. در غیر این صورت، سخنتان را به روش دیگری بگویید یا آن را یادداشت کنید.
  • اگر با فرد جدیدی صحبت می‌کنید، از او سوال کنید که آیا کاری می‌توانید انجام دهید تا ارتباطات برای هر دوی شما آسان شود.
  • در صورت لزوم از اشکال دیگر ارتباطی مانند برنامه‌های گفتار به متن استفاده کنید.