میزی از جنس دریا

تبلیغ خلاقانه رستورانی که فقط غذای دریایی تازه سرو می کند!

آگهی‌های تبلیغاتی سرشار از استعاره‌هایی هستند که اگر به‌درستی بتوانند با مخاطب ارتباط برقرار کنند، تأثیرگذاری عمیق‌تری را در پی خواهند داشت.

یافتن یک استعاره متناظر با یک مفهوم تبلیغاتی، می‌تواند در نهایت سادگی صورت بگیرد؛ به این معنا که برای بیان استعاری یک مفهوم، استفاده از کلمات و تصاویر ساده اما مرتبط با مفهوم مورد نظر، کارگشاتر خواهد بود.

مهم‌ترین مشخصه رستوران Steamboat در سریلانکا ارائه غذاهای دریایی بوده و در این میان، تأکید عمده این رستوران بر سرو غذای تازه دریایی است.

همکاری با آژانس بازاریابی Ogilvy فرصتی را برای این برند فراهم کرده است که به گونه‌ای استعاری مهم‌ترین مشخصه خود، یعنی غذای دریایی تازه را به طور برجسته‌ای بیان کند.

تصویری که در آگهی فوق دیده می‌شود، دو مفهوم متناظر را نمایش می‌دهد که از دو جنس متفاوت بوده اما در تناظر با هم قرار گرفته‌اند؛ تصویر و کلمه، دو مفهوم اصلی هستند که در این آگهی از دو گروه زبانی و تصویری در موازات هم قرار گرفته و یک نوع هم‌پوشانی دقیق را شکل داده‌اند.

دو صندلی چوبی روبه‌روی هم قرار گرفته و بین آن دو دریایی آرام و آبی‌رنگ به چشم می‌خورد، در انتهای تصویر نیز عبارت «غذای دریایی تازه» نوشته شده است.

دو مفهوم‌، یکی از جنس کلمات و دیگری از جنس تصویر، هم‌پوشانی دقیقی را ارائه می‌دهند و هر دو، تازه بودن غذای دریایی این رستوران را به مخاطب گوشزد می‌کنند؛ به نوعی که مخاطب می‌تواند تازگی یک غذای دریایی را ببیند و حس کند.

نکته خلاقانه‌ای که در تصویر مورد نظر مطرح شده، میزی از جنس دریاست که بین دو صندلی چوبی قرار گرفته است، در واقع تصویر دریای آرام که بین دو صندلی قرار گرفته، استعاره‌ای قوی از میز غذاخوری است که روی آن فقط غذای دریایی تازه سرو می‌شود.

بیان اغراق‌گونه این آگهی بر این نکته استوار است که به منظور نشان دادن غذای دریایی تازه، خود دریا را روی میز قرار داده است و از طرفی ادامه این دریا نیز در میان آسمان آبی‌رنگ دیده می‌شود، به نوعی آسمان را نیز جزئی از این میز نشان داده که هم رنگ آبی و هم گستردگی و آرامش آن، بر مفهوم تازگی یک غذای دریایی تأکید بیشتری دارد.

یافتن یک مشخصه برجسته، نخستین گام از فرایند برنامه‌ریزی تبلیغاتی به شمار می‌رود و این امر برای آگهی های چاپی نمود پررنگ‌تری نیز خواهد داشت، چراکه یک تصویر تبلیغاتی باید در وهله اول مهم‌ترین شاخصه یک برند را به نمایش بگذارد.

در مورد تبلیغ مورد نظر، باید اذعان داشت که رستوران‌های زیادی در زمینه غذاهای دریایی وجود دارند، اما اگر رستورانی صرفا غذای دریایی تازه را ارائه می‌دهد، این نکته می‌تواند یک شاخصه مهم برای رستوران مذکور به شمار رفته و موضوع یک آگهی تبلیغاتی قرار بگیرد

تولید محتوا توسط هفته‌نامه شنبه