رسانه ها در ایران + دو نکته

متاسفانه رسانه های برخط و مکتوب در ایران حال خوبی ندارند و برخلاف تحولات چشمگیر در حوزه #رسانه که سیرجهانی از آن پیروی می کند ما همچنان برمدار باطل دهه های گذشته می چرخیم.⁣

رسانه ها در ایران + دو نکته
رسانه ها در ایران + دو نکته

قطعا در این مقال نمی توان به بسط تمام این موضوع پرداخت، اما می توان به دو نکته مهم آن اشاره کرد.⁣

اولین نکته در خصوص نوع نگاه به تعدد رسانه به مثابه قدرت رسانه ای است، همچنان ما فکر می کنیم کمیت در رسانه رمز پیروزی است، این تفکر که در دهه ۶۰ و ۷۰ بسیار رواج داشت دیگر منسوخ شده و امروز قدرت رسانه مبتنی بر تولید محتوای حرفه ای است.⁣

نکته دوم اینکه تولیدات رسانه ای در ایران با مشکل عدم همخوانی سلیقه مواجه است، یعنی حجم انبوهی از اطلاعات تولید و منتشر می شود بطوری که شاید تنها ۱۰ درصد آن مورد نیاز مخاطب باشد و این حجم از تولیدات هجو موجب رویگردانی مخاطب از آن رسانه در بلند مدت می شود.⁣

یک نکته انحرافی دیگر اینکه امروزه خبرگزاری ها باید به تولید خبر و پایگاه های خبری و رسانه های مکتوب به تحلیل و تفسیر عمیق خبر بپردازند و در کنارش خبرهای مهم هم صرفا در همان قالب خبر خام منتشر کنند، چیزی که ما کمتر شاهد این اتفاق هستیم و خیال می کنیم موفقیت در حوزه رسانه یعنی تولید انبوه خبر، اما مردم تشنه ی تحلیل هستن و نه صرفا خبر خامی که خروجی خاصی برای آن ها ندارد، البته که کارکرد خبرگزاری ها تولید خبر است و این امر باید ادامه پیدا کند البته با درنظرگرفتن شرط دوم.⁣

لطفا نظرات خودتان را با در این خصوص بصورت کامنت درمیان بگذارید.⁣

شریف زمانی