روزنامه‌ی همشهری یا دفتر یادداشت شخصی محسن مهدیان؟

یادداشت شریف زمانی (سردبیر پایگاه خبری ملت بیدار آنلاین)؛ بعد از گذشت تقریبی یک ماه از ناآرامی‌ها و ایجاد موج آرامش در بطن جامعه اما هنوز شاهد سخنان و حرف‌های هستیم که گویا تکمیل‌کننده‌‎ی پازل دشمن در ایجاد هرج و مرج در جامعه هستند، از دبیر ستاد امر به معروف بگیرید تا محسن مهدیان مدیرعامل روزنامه‌ی همشهری، روزنامه‌ای که باید بازتاب دهنده‌ی سخنان و خواست مردم و اصالت وقایع جامعه باشد اما تبدیل به دفتر یادداشت اشخاصی شده است که با سخنان خود بنزین بر روی آتش هستند.

از بطور کامل فیلتر کردن اینستاگرام که هفت میلیون نفر در آن خرج زندگی خود را در می‌آورند گرفته تا اتهام علاقه‌ی جامعه به برهنگی. ایشان به گونه‌ای از رسانه‌ها در عدم دقت و سرعت بازنشر حقایق انتقاد می‌کند که خود در نقش مدیر یک رسانه نه تنها خروجی قابل لمسی در آرام کردن اوضاع نداشته بلکه همواره بنزینی بر روی آتش بوده و سوهان روح مخاطبان شده و بهانه‌ای برای سوژه شدن در شبکه‌های معاند بوده است.

حال نکته‌ی جالب استفاده ایشان از همان پلتفرم‌های خارجی برای رساندن نقطه نظرات خود به مخاطبان است که سعی در بستن آن دارد، گویا ایشان با این کار تایید می‌کنند که مخاطبان کجا هستند!

در انتها باید از ایشان که روزنامه‌ی رسمی یک کشور را با دفتریادداشت شخصی خود اشتباه گرفته است  پرسید که منفعت شما برای نظام و انقلاب که هیچ، برای مردم چه بوده است؟