شورای پنجم تهران مردم را از شهرداری ناامید کرد

شورای شهر پنجم در تهران مردم شهر را از اقدامات خوبی که در دوره های گذشته انجام شده بود و باعث مشارکت شهروندان بود ناامید کرد.

شریف زمانی
شریف زمانی

شریف زمانی فعال سیاسی در گفتگو با ملت بیدار، با اشاره به اینکه شورای شهر پنجم هر آنچه در دوره‌های گذشته کاشته شده بود تا مشارکت شهروندان در عرصه‌ی  شهر بیشتر شود و شهروندان پویا داشته باشیم را نابود کرد گفت شورای پنجم مردم را از شهرداری ناامید کرد.

وی با بیان اینکه برخلاف شعارهای که در دوره گذشته در خصوص شفافیت و مشارکت داده شده بود شاهد بودیم نه تنها شفافیتی صورت نگرفت بلکه اعلام برخی مسائل را صلاح مدیریت شهری نمی‌دانستن.

وی بیان کرد: شهر زمین بازی سیاست نیست که بخواهیم با سیاسی کاری و حرف‌های صرف سیاسی و شعارهای زیبا آن را اداره کنیم و مدیریت شهر نیاز به تخصص به دور از سیاسی کاری دارد زیرا مردم رفاه وآسایش می‌خواهند نه سخنرانی.

وی همچنین در ادامه عنوان کرد: متأسفانه در دوره مدیریت شهری پنجم اعضای شورا صرفاً به دنبال تخریب عملکردها در گذشته بودند تا خدمت و اعلام برنامه‌های خود، اینکه با دوچرخه سرکار برویم، اینکه برف روبی را حواله به تابش خورشید کنیم نشان از مدیریت شهر به سبک سیاسی دارد تا شناخت دقیق و تخصصی شهر.

/ پایان پیام

منبع: ملت بیدار - شورای پنجم تهران مردم را از شهرداری ناامید کرد