۵ لکه سیاه در رزومه برنامه نویسان

برای هر برنامه نویسی حتما پیش آمده که توسط شرکتی که برای انجام یک پروژه سراغ آنها آمده رد شده باشد. دلیل: منطبق نبودن دانش شخص با نیازمندیهای پیاده سازی پروژه - بدون در نظر گرفتن قدرت یادگیری و توانایی همگام شدن -. پس باید در آنچه که یاد میگیرید و همینطور آنطوری که خود را معرفی میکنید توجه کنید چرا که بسیاری از تکنولوژی ها -حتی شاید بدون هیچ دلیل درستی- شما را فاقد صلاحیت نشان دهد. بله کاملا ناعادلانه است اما:

  1. باید مراقب زبان اصلی خود که میخواهید در رزومه بر آن تکیه کنید، باشید. ممکن است این زبان از پس کارهای شما و بسیاری بربیاید و حتی یادگیری آن به سختی یا آسانی دیگر زبانها باشد اما توجه کنید تکیه بر اغلب زبانهایی که برای توسعه Enterprise شناخته میشوند از جمله VB و .NET میتواند شما را یک برنامه نویس غیر حرفه ای جلوه دهد.
  2. توجه بیش از اندازه به یادگیری زبان و قید کردن همه آنها در رزومه میتواند نکته منفی برای شما باشد. زیرا شما را به عنوان فردی با عمق کم که با مفاهیم برنامه نویسی آشنایی ندارد نشان میدهد.
  3. جمع کردن مدارک و لایسنس ها هرچقدر هم که کار سختی باشد و نیاز به یادگیری اصولی برای پاس کردن امتحان مد نظر داشته باشد نکته منفی دیگری در رزومه شما خواهد بود.
  4. همچنین درج یک یا فقط دو زبان در رزومه میتواند شما را بعنوان شخصی با تجربه ناکافی و عدم توانایی در یادگیری تکنولوژی های جدید معرفی کند.
  5. اینکه خودتان را همه کاره و آشنا با همه جور تکنولوژی نشان دهید نه تنها کمکی نمیکند بلکه بسیار منفی خواهد بود زیرا باید برای فرصت های شغلی خود را متخصص آن حوزه نشان دهید. آوردن همه مواردی که شاید هم به درستی آنها را بدانید در رزومه شما رو بعنوان غیر متخصص نشان خواهد داد.