انتظار دارید مملکت آباد شه؟

زنگ زدم به مسول حقوقی یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری، میگم تشریف دارید بیام درباره قرارداد صحبت کنیم؟
گفت: "الان آخه؟"
گفتم: "مگه چی شده؟"
گفت: "صبح باید بیای، ما ساعت کاریمون از ۶-۷ تا ۲ عه".
گفتم: "خب الان که ساعت ۱۱.۵ عه، منم حداکثر یک ساعته می‌رسم."
گفت: "خب الان که دیگه تا برسی ناهار و نمازه و وقت نمیشه."
گفتم: "یعنی شما ۱۲.۵ تعطیل می‌کنید؟"
گفت: "نه، ولی خب اگه کارمون طول بکشه نصفه می‌مونه."
گفتم: "مگه چقدر کار داریم؟ چند دقیقه بیشتر طول نمی‌کشه که‌. من میام."

مملکتی که توو پایختش بدون فکر و بررسی، ساعت کاری رو می کنن ۶ صبح تا ۲ بعد از ظهر و ساعت ۱۲.۵ یا ۱۳ تعطیل می کنن، انتظار دارید کار پیش بره و آباد شه؟