کتاب امینه نوشته مسعود بهنود، معرفی کتاب

کتاب امینه نوشته مسعود بهنود است که داستان زندگی زنی به نام امینه است که میخواست بیش از آنچه مقدر است زنده بماند، زنی که میخواست در وجود فرزندانش به زندگی ادامه دهد، او میخواست در نبودش هم یادگارانش حفظ شوند.

امينه داستان زندگي دختري است كه خاتون نام دارد اما از شرايط جامعه و نحوه رفتار با زنان راضي نيست . خاتون دختري اصفهاني و باهوش است كه سواركاري و جنگاوري مي آموزد و به عقد شاه سلطان حسين صفوي در مي آيد . كتاب شرح زندگي اوست كه چگونه از دربار صفوي به ميان شمالي ها و تركمن ها رفته و پايه گذار سلسله قاجار مي شود!

اگر قلعه بیگی اصفهان نیز آن روز ماجرای فتنه دخترکان را پیش شاه نمی برد باز دیر یا زود شاه صفوی وصف خاتون را می شنید. اصفهان با همه بزرگی به دوران شاه سلطان حسین صفوی کوچک بود و هر خبری در آن به گوش شاه می رسید.چه رسد به آن که دخترکانی شوریده باشند و کلانتر و سالار قزلباش را به بند کرده باشند. شاه در حرم بود که خبر را شنید.زمستان بود شاه صفوی که تن پوشی از پوست خز بر دوش انداخته بود چون از اندرون به قصر ناز بهشت پا گذاشت قزلباشان با لباس سرخ و یراق های زردوز لای درختان به چرخش افتادند تا از دور شاه را حراست کنند.قلعه بیگی که انتظام شهر با او بود به خاک افتاد و رخصت یافت تا ماجراهای دیروز و دیشب را به عرض برساند.

خرید کتاب در شلفی