آرم بلاستر برای چه حرکاتی مناسب است

آرم بلاستر برای چه حرکاتی مناسب است ؟

برای پاسخ به این سوال اول نیم نگاه کوچکی به خود آرم بلاستر می کنیم !!

  • آرم بلاستر یکی ابزار های کمکی در ورزش بدن سازی می باشد که به کمک آن می توان حرکات جلو بازو را با دقت بیشتر انجام داد.
  • این وسیله باعث می شود که بیشترین فشار به تمامی نقاط بازو وارد شده بدون آنکه سرشانه و آرنج ها تکان بخورد و جا به جا شود.
  • بیشترین خطا در انجام حرکات جلو بازو، تکان خوردن سرشانه و آرنج هاست که باعث می شود فرد نتواند تمامی فشار را با تمرکز بر روی بازوی خود وارد کند.

از ویژگی های یک آرم بلاستر خوب می توان به سبک بودن، خم مناسب لبه ها، قابل تنظیم بودن طول بند، آلیاژ مصرفی، عدم وجود پرچ اشاره کرد که تمامی این ویژگی ها در آرم بلاستر شرافیت موجود می باشد.