مچ بند بدنسازی و فواید استفاده از آن

قصد داریم در این مطلب، مچ بند حرفه ای بدن سازی، طریقه استفاده از مچ بند، فواید استفاده از مچ بند در بدنسازی و ۳ نوع مچ بند حرفه ای بدنسازی تولیدی شرافیت که چرم لیفت ، ریپ لیفت و مچ بند کشی   نام دارد را به شما معرفی بکنیم.مسلماً دیده اید که  وزنه برداران حرفه ای، بدنسازان و پاورلیفتینگ کاران در هنگام جا به جا کردن وزنه ها از مچ بند استفاده می کنند. به نظر شما استفاده از مچ بند در بدنسازی تا چه اندازه در انجام دادن حرکات می تواند موثر باشد؟اگر چنین سوالاتی در ذهن شماست با ما باشید تا در ادامه مچ بندهای حرفه ای بدن سازی و فواید استفاده از آن را مورد بررسی قرار دهیم.

https://virgool.io/p/mfg1lwvlcg3t/%D9%85%DA%86%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%DA%A9%D9%87%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87%D9%87%D8%A7%D8%A7%D8%B2%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF.%D9%85%DA%86%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%85%DA%86%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B2%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D9%87%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%AF.%D9%BE%D8%B3%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%A2%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%86%D9%86%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B2%D9%85%DA%86%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%85%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%B4%D8%AF.

این مچ بندها طوری طراحی شده اند که از تاندون های ظریفیذ که در مچ دست هست محافظت کنند تا مچ ها در حمل وزنه از دایره حرکتی خوبی برخوردار گردند. هدف کلی از استفاده از مچ بند بدنسازی تحریک کردن عضله هدف در پرورش و تقوبت آن و مراقبت از بدنساز در برابر آسیب های احتمالی حاصل از زدن وزنه های سنگین است. طراحی این مچ بندها طوری است که قابلیت تنظیم با مچ دست را دارا هستند.


طریقه استفاده از مچ بند بدنسازی

  • دقت کنید که زمان استفاده از مچ بند نباید آن را زیاد سفت کنید و محکم ببندید زیرا باعث می شود که گردش خون به خوبی به دست تان صورت نگیرد.
  • سعی کنید در تمرینات اولیه و سبک خود از دست بند استفاده نکنید و فقط در تمرینات سنگین که احتمال آسیب دیدگی دستها وجود دارد، برای محافظت از دستها از آن استفاده کنید.
  • تکنیک اجرای حرکت نیز خیلی مهم است، پس سعی کنید در هنگام استفاده از وزنه به تکنیک اجرای حرکت دقت کنید تا به درستی اجرا شود چرا که اگر با وجود بهره گیری از مچ دست اگر حرکت را بصورت اشتباه انجام دهید ممکن است که دچار آسیب دیدگی شوید.فواید استفاده از مچ بند حرفه ای بدنسازی

  • همانطور که می دانید در بدنسازی هر حرکتی برای تاثیر بر روی عضله خاصی تعین شده  که در این بین ماهیچه ها نسبت به همدیگر در وضعیت های متفاوت با قدرت های مختلف بازده دارند.ماهیچه هایی که وظیفه محافظت از مچ دست ها را بعهده دارند سریع تر از بقیه ماهیچه ها خسته می شوند.
  • استفاده از مچ بند به شکل گیری فرم صحیح و جلوگیری از اجرای حرکت تقلبی کمک خواهد کرد و تمرکز بیشتر بر روی اجرای حرکت تمرینی صحیح را به ارمغان خواهد داشت.
  • استفاده از  مچ بند های حرفه ای بدنسازی خستگی ماهیچه ها را به تاخیر می اندازد و ماهیچه های مورد نظر در زمان طولانی تری دچار خستگی می شوند که موجب تحریک زیادتر ماهیچه و تقویت آن می گردد.
  • هنگامی که مچبند بر مچ دست گذاشته می شود فاصله موجود در بافت بدن کوتاه تر از حالت عادی می شود که با کوتاهتر شدن این فاصله در ذهن بدنساز این احساس بوجود می آید که از آمادگی بیشتر و دقت بهتری در انجام تمرین را دارد.
  • ایجاد فشار بسیار زیاد باعث تحلیل رفتن بافت های بدن شده و موجب مصدومیت خواهد شد که استفاده از مچ بند مانع برهم خوردن نظم بیومکانیکی قسمت مچ دست ها شده و آسیب دیدگی بدن جلوگیری خواهد کرد.
  • از مچ بند می توان برای انجام تمریناتی مانند جلو بازو، حرکت های مخصوص زیر بغل و تمرینات تقویت عضلات پشت بازو در بدنسازی که در آن نیاز است از مچ دست ها محافظت شود استفاده کرد.

خرید مچ بند کشی شرافیت از سایت لباس ورزشی شرافیت

https://virgool.io/p/mfg1lwvlcg3t/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%DB%8C%DA%A9%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%DA%A9%D9%87%D9%87%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%85%DA%86%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A7%DB%8C%D9%81%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%B4%D9%88%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9B%DA%86%D8%B1%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA


چرم لیفت فقط یک مچ بند بدنسازی نمی باشد بلکه کاربردهای زیادی دارد که استفاده از آن موجب جلوگیری از آسیب دیدگی هنگام تمرینات سنگین بدنسازی می شود.  چرم لیفت در تمرینات بدنسازی فشار کششی از روی مچ دستها را بر می دارد و به عضلات ساعد و بازو منتقل می کند که در نهایت باعث رشد بیشتر عضله می شود. درواقع می توان گفت هنگام تمرینات بدنسازی جهت جلوگیری از هر حرکتی که فشار کششی بر روی مچ دست و یا مفصل های آن و یا انگشتان دست ایجاد می کند، از چرم لیفت استفاده می شود که موجب تمرکز بر روی عضله هدف می شود.
به عنوان مثال می توان به حرکات قایق، بارفیکس، پارویی، انواع لیفت، انواع جلو بازو، زیرشکم، انواع سیم کش ها از پشت – جلو – دوبل ، شکم آویز، دد لیفت، زیربغل تی بار، زیربغل هالترخم، شکم خلبانی.
کاربرد دیگر چرم لیفت جلوگیری از پینه زدن دست می باشد که دغدغه خیلی از ورزشکاران هنگام تمرینات بدنسازی است، یعنی نقش دست کش را ایفا می کند و پوشش چرمی آن از پینه زدن جلوگیری می کند.
به طور کلی می توان گفت که چرم لیفت شرافیت یک وسیله ۳ کاره پر کاربرد می باشد که علاوه بر طبی بودن و ایفا کردن نقش مچ بند بعنوان لیفت هم می توان از آن استفاده کرد. برای آشنایی با چرم لیفت و یا سفارش محصول می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید تا علاوه بر دیدن محصول و مقایسه قیمت آن نظرات خریداران را هم ببینید و به راحتی بتوانید سفارش دهید.

“همانطور که در تصاویر می بینید مچ بند حرفه ای شرافیت در انواع حرکت های بدنسازی کاربرد زیادی دارد.”

حرکات قایق، بارفیکس، پارویی، انواع لیفت، انواع جلو بازو، زیرشکم، انواع سیم کش ها از پشت – جلو – دوبل ، شکم آویز، دد لیفت، زیربغل تی بار، زیربغل هالترخم، شکم خلبانی و … را به راجتی می توان با داشتن یک مچ بند حرفه ای بدنسازی انجام داد.