فرصت ها چون ابر می گذرند ….

فرصت ها چون ابر می گذرند ….

سال ۹۶ را با تمامي اتفاقات و خاطرات خوب و بد پشت سرگذاشتيم. روزها، ماه‌ها و سال‌ها در طرفةالعيني مي‌گذرند و ما غافل از گذر عمر و فرصت‌هايي که به همين راحتي از دست مي‌دهيم.

شیپورچی : بازار نیازمندی های اینترنتی
شیپورچی : بازار نیازمندی های اینترنتی


حضرت علي(ع) مي‌فرمايند: «الفرصة تمُّر مرّ السحاب فانتهرزوافُرَصَ الخَيّر» فرصت‌ها مانند ابر از افق زندگي مي‌گذرند مواقعي که فرصت‌هاي خير پيش مي‌آيند غنيمت بشماريد و از آنها استفاده کنيد


در واپسين روزهاي سال ۹۶ هستيم اگر روزهاي رفته سال را ورق بزنيم مي‌بينيم همين فرصت‌هاي خير هستند که مايه دلگرمي و آرامش روح و روان و موجب عزت نفس و نيز سعادت دنيا و آخرت خواهند بود


از فرصت بزرگ زندگي که خداوند برايمان ارزاني داشته است در راه خير و صلاح استفاده کنيم، با هم مهربان باشيم و اگر کدورت يا کينه‌اي از کسي در دل داريم حلال کنيم. آخر سال کهنه‌ها را کنار بگذاريم و قابليت دل کندن از کهنه‌ها کينه‌ها و کدورت‌ها را در دل خود ايجاد کنيم.


همانطور که هميشه به فکر به روزرساني برنامه‌هاي نرم‌افزاري خود هستيم همزمان با بهار طبيعت خودمان را به روز رساني کنيم. افکارمان را به روز کنيم و دور بريزيم همه افسوس‌ها، غصه‌ها، نگراني‌ها و همه خاطرات تلخي که تکرارشان چيزي جز غم و اندوه ندارد و دلمان را به معناي واقعي خانه‌تکاني کنيم از همه مبطلاتي که باعث دروغ، حسد، ريا، کينه و قهر مي شود.


سکوت کنيم در مقابل همه حرف‌هاي بي‌اهميت و صبر کنيم بر همه مسايل و مشکلاتي که در زندگي بر سر راه‌مان قرار مي گيرد و ايمان داشته باشيم که پشت اين مشکلات حکمتي الهي نهفته است.


هيچ وقت به فکر انتقام نباشيم و بگذريم از همه کساني که در حق‌مان بدي کردند و هر چند دل کندن از گذشته و کينه‌ها و کهنه‌ها کار آساني نيست ولي وداع با گذشته را در درون خودمان تقويت کنيم و از خداوند بزرگ و مهربان و محول‌ الحول و الاحوال بخواهيم حول حالنا الي احسن‌الحال.

شیپورچی : بازار نیازمندی های اینترنتی