چهارشنبه سوری


شیپورچی : بازار نیازمندی های اینترنتی
شیپورچی : بازار نیازمندی های اینترنتی

آتش روشن کردم و عهدکردم تا خاموش شدنش دعایت کنم

میدانم به آنچه میخواهی میرسی چرا که من هربار یک هیزم اضافه میکنم!

مواظب خودتان باشید ...

چهارشنبه سوری مبارک :-)