اثبات ولادت آقا امیرالمومنین در خانه کعبه و اندکی تامل بیشتر بر این فضیلت


در جهان اسلام، همه افراد از مذاهب و فرق مختلف متفق القول هستند که آقا امیرالمومنین در خانه خدا یعنی کعبه متولد شدند و هیچ کس در آن اختلافی ندارد.

اما به جهت تحکیم بیشتر اعتقادات برادران و خواهران، در این متن با عنایت خود آقا امیرالمومنین سعی داریم از منابع مختلف مورد تایید اهل سنت این فضیلت عظیم مولا را بیشتر نشان دهیم.


ما (شیعیان) اعتقاد داریم که آقا امیرالمومنین از همه انبیا بالاتر است (به جز خود پیامبر گرامی اسلام)

برخی از اهل سنت این سخن را ممکن است بپذیرند برخی نیز نه.

اما همین که اهل سنت قبول دارد ایشان در خانه خدا متولد شده اند، این فضیلت عظیم خود نشان دهنده برتری آقا امیرالمومنین را می رساند.

مطابق آیات قرآن، زمانی که حضرت مریم با آن شان بالا می خواستند حضرت عیسی با آن شان بالا را به دنیا بیاورند، خداوند خطاب به حضرت مریم فرمود که از مکان مقدس برو بیرون و زایمان کن.

یعنی قداست بالا حضرت مریم و حضرت عیسی هر دو باعث نشد که خداوند اجازه دهد که عمل زایمان در مکان مقدس رخ دهد.

مریمی که یکی از 4 زن برتر بهشت است و عیسی که یکی از پیامبران اولوالعزم است.

حال این را مقایسه کنید با تولد آقا امیرالمومنین که در خانه خود خدا اتفاق افتاد.

زمانی که درد زایمان بر حضرت فاطمه بنت اسد (مادر گرامی آقا امیرالمومنین) غلبه کرد، خداوند خانه کعبه را شکافت تا ایشان برترین خلق خدا را (بعد از پیغمبر) به دنیا بیاورند.

وحــی آمــد مـریم گرچه هستی محترم ***** لـیـک بـیــرون رو بــدیــن حـال از حــرم
ایـن مــکـان غـیـر از عـبـادتــگـاه نــیست ***** مـسجـد اسـت ایـنـجا ولادتگاه نیست
گــرچــه فـرزنــدت بــود عــیــسـی ولــی ***** فــرقــهـا دارد مـســیــحـا با عـلــی(ع)
متن کامل شعر را در این لینک ببینید.


کتاب "الفصول المهمه" از "ابن صباغ مالکی"

ابن صباغ مالکی از علما اهل سنت در کتاب الفصول المهمه

کتاب الفصول المهمه از ابن صباغ مالکی
کتاب الفصول المهمه از ابن صباغ مالکی


در صفحه 29 کتاب جنین می گوید:

علی علیه السلام در خانه کعبه به دنیا آمد و احد الناسی قبل از او در کعبه متولد نشده بود (بعد از ایشان هم کسی متولد نشد) و این فضیلت ویژه خداوند است که به وی عطا فرموده است.
کتاب الفصول المهمه از ابن صباغ مالکی صفحه 29
کتاب الفصول المهمه از ابن صباغ مالکی صفحه 29


در صفحه بعدی یعنی صفحه 30 نیز چنین می گوید:

زمانی که درد زایمان حضرت فاطمه بنت اسد (مادر گرامی آقا امیرالمومنین) را فرا گرفت، حضرت ابوطالب دست ایشان را گرفت و به کعبه وارد شدند و گفت: بنشین به نام خدا. و او فرزند پسر پاکی را به دنیا آورد.
(راوی می گوید) من زیبا تر از او ندیده بودم. سپس حضرت ابوطالب (رحمت خدا بر او) نام ایشان را علی نهاد.
کتاب الفصول المهمه از ابن صباغ مالکی صفحه 30
کتاب الفصول المهمه از ابن صباغ مالکی صفحه 30


کتاب "تاریخ موصل" از "محمد ازدی"

کتاب تاریخ موصل از محمد ازدی
کتاب تاریخ موصل از محمد ازدی


نویسنده در صفحه 58 کتاب چنین بیان می کند:

علی علیه السلام در کعبه متولد شد و هیچ کدام از خلفا (خلفا اهل سنت) در کعبه متولد نشدند.
کتاب تاریخ موصل از محمد ازدی صفحه 58
کتاب تاریخ موصل از محمد ازدی صفحه 58


البته نویسنده گفته هیچ کدام از خلفا (خلفا اهل سنت) در کعبه متولد نشدند در حالی که هیچ احد الناسی غیر از آقا امیرالمومنین در کعبه متولد نشد.

بنا بر یک سری ملاحظات دیگر گفته نمی شود برخی از خلفا اهل سنت چگونه و کجا متولد شدند.


کتاب "السیره الحلبیه" از "احمد حلبی شافعی"

در این کتاب، جز اول بخش دوم

کتاب السیره الحلبیه از احمد حلبی شافعی جز اول بخش دوم
کتاب السیره الحلبیه از احمد حلبی شافعی جز اول بخش دوم


نویسنده در صفحه 159 بیان می کند که آقا امیرالمومنین در خانه کعبه متولد شدند و این شرف ویژه ای است که خداوند به وی عطا نمود

کتاب السیره الحلبیه از احمد حلبی شافعی جز اول بخش دوم صفحه 159
کتاب السیره الحلبیه از احمد حلبی شافعی جز اول بخش دوم صفحه 159


کتاب "اخبار مکه" از "فاکهی"

کتاب اخبار مکه از فاکهی جلد سوم
کتاب اخبار مکه از فاکهی جلد سوم


نویسنده در جلد سوم صفحه 226 صراحتا می گوید که آقا امیرالمومنین در کعبه به دنیا آمد.

کتاب اخبار مکه از فاکهی جلد سوم صفحه 226
کتاب اخبار مکه از فاکهی جلد سوم صفحه 226


نکته: فضائل امیرالمومنین آن قدر گل درشت هستند که وقتی از آن ها یاد می شود، خود به خود خلفا اهل سنت به حاشیه می روند. به این دلیل است که با وجود قطعیت تولد فقط امیرالمومنین در کعبه و نه کس دیگری، برخی از علما اهل سنت که می خواهند حقیقت را کتمان کنند، با لحنی سخن می گویند که از فضائل مولا کاسته شود. خداوند آن ها و ما را جمیعا هدایت کند.


کتاب "تاریخ الخمیس" از "دیار بکری"

نویسنده در جلد نخست این کتاب

کتاب تاریخ الخمیس از دیار بکری جلد نخست
کتاب تاریخ الخمیس از دیار بکری جلد نخست


صرحتا می گوید که آقا امیرالمومنین در کعبه متولد شدند.


کتاب "تذکره الخواص" از "ابن جوزی"

کتاب تذکره الخواص از ابن جوزی
کتاب تذکره الخواص از ابن جوزی


نویسنده در صفحه 10 می گوید که حضرت فاطمه بنت اسد (مادر گرامی امیرالمومنین) دور خانه خدا طواف می کردند که درد زایمان ایشان را فراگرفت و ایشان به داخل کعبه رفتند و آقا امیرالمومنین را به دنیا آوردند.

کتاب تذکره الخواص از ابن جوزی صفحه 10
کتاب تذکره الخواص از ابن جوزی صفحه 10


نوسنده در ادامه ادعا می کند که شخصی به نام حکیم بن حزام نیز در کعبه به دنیا آمده که نیازی نیست علما شیعه پاسخ دهند بلکه خود اهل سنت به بطلانیت این ادعا واقف هستند.


کتاب "شرح الشفاء" از "قاضی عیاض"

نویسنده در جلد نخست این کتاب

کتاب شرح الشفا از قاضی عیاض
کتاب شرح الشفا از قاضی عیاض


صراحتا می گوید که حاکم نیشابوری در کتاب مستدرک خویش گفته که امیرالمومنین در خانه کعبه متولد شده اند.

نکته: اهل سنت اعتقاد دارند هر مسئله ای که در کتاب مستدرک حاکم نیشابوری آمده باشد کاملا درست است و اصطلاحا مو لا درز آن نمی رود.

البته این شخض نیز به دروغ تولد حکیم بن حزام در کعبه نیز دامن می زند که در ادامه این دروغ را رسوا می کنیم.


کتاب "مروج الذهب" از "مسعودی"

نویسنده در جلد دوم این کتاب

کتاب مروج الذهب از مسعودی جلد دوم
کتاب مروج الذهب از مسعودی جلد دوم


نویسنده در صفحه 273 این کتاب صراحتا اذعان دارد که آقا امیرالمومنین در کعبه متولد شده اند.

کتاب مروج الذهب از مسعودی جلد دوم صفحه 273
کتاب مروج الذهب از مسعودی جلد دوم صفحه 273


کتاب "مستدرک علی الصحیحین" از "حاکم نیشابوری"

این کتاب از آن دست کتاب هایی است که اهل سنت اعتقاد دارند ریز به ریز آن و جز به جز آن صحیح است و هیچ مطلب باطل و غیر صحیحی در آن نیامده.

در جلد سوم این کتاب

کتاب مستدرک از حاکم نیشابوری جلد سوم
کتاب مستدرک از حاکم نیشابوری جلد سوم


صراحتا حاکم نیشابوری بیان می کند که آقا و مولا امیرالمومنین در کعبه دیده به جهان گشودند.

کتاب مستدرک از حاکم نیشابوری جلد سوم صفحه 550
کتاب مستدرک از حاکم نیشابوری جلد سوم صفحه 550


توجه داشته باشید که این فضائل در زمانی نقل شده است که خلفا و بنی امیه و بنی عباس به شدت نسبت به آقا امیرالمومنین بغض داشته اند. هر چند این بغض آن ها باعث شده برخی از فضائل ایشان سانسور شود اما در نهایت قضیه تولد ایشان در کعبه آن قدر متواتر بوده که نتوانستند جلو آن را بگیرند.


هیچ کار خدا بی حکمت نیست. این که خداوند چنان مقرر کرده که آقا امیرالمومنین در کعبه به دنیا بیایند در واقع نشانی است برای مسلمانان تا بفهمند که روح کعبه کیست. امام علی علیه السلام روح کعبه است. کسی که خود را مسلمان بداند اما از ولایت علی سر باز بزند، در واقع در نماز هایش صرفا به کعبه که تکه ای سنگ و چوب است سجده کرده مانند مردم عرب زمان جاهلیت قبل از اسلام که آن ها نیز در عبادت های جاهلی شان کعبه را مقدس می دانستند اما در جهل محض بودند. کعبه به خودی خود تکه سنگی بیش نیست. این محتوا کعبه است که به کعبه معنا می دهد.

خداودند با به دنیا آمدن آقا امیرالمومنین در کعبه، آیت و نشانه ای برای ما قرار داد تا بفهمیم روح و محتوا حقیقی کعبه چیست.

جسد کعبه در مکه ماند و روح آن به نجف رفت.

به قول مداح سید مجید بنی فاطمه: از اول قبله ایوان نجف بود.

رکن یمانی
رکن یمانی

تصویر بالا معروف است به رکن یمانی. دقیقا همان بخش از کعبه که خداوند آن را برای حضرت فاطمه بنت اسد شکافت تا آقای جهان را به دنیا آورد.

هر سال وهابیت آن را ترمیم می کنند و جالب اینجاست هر سال شکاف بر می دارد.


منبعی که متن را از آن استخراج کردم را می توانید در این ویدیو ببینید.

https://www.aparat.com/v/aAWCj


برای رسوا کردن دروغ تولد حکیم بن حزام در کعبه به این ویدیو مراجعه کنید.

https://www.aparat.com/v/bBMZ3


پاسخ کوبنده عالم اهل سنت به وهابی ها که میگن "تولد در کعبه پر از بت فضیلت نیست" در این ویدیو ببینید.

https://www.aparat.com/v/SdVB3


باشد که همه ما روز قیامت در زمره شیعیان آقا امیرالمومنین قرار بگیریم.

یا علی...