حمله Smurf

در واقع یکی از انواع حمله محروم‌سازی از سرویس (به انگلیسی: Denial of Service) (یا به اختصار DoS) است. این نوع حمله مبتنی بر تابع Reply پروتکل Internet Control Message Protocol) ICMP)، بوده و بیشتر با نام ping شناخته شده می‌باشد .(Ping، ابزاری است که پس از فعال شدن از طریق خط دستور، تابع Reply پروتکل ICMP را فرامی خواند). در این نوع حملات، مهاجم اقدام به ارسال بسته‌های اطلاعاتی Ping به آدرس‌های Broadcast شبکه نموده که در آنان آدرس مبدأ هر یک از بسته‌های اطلاعاتی Ping شده با آدرس کامپیوتر قربانی، جایگزین می‌گردد. بدین ترتیب یک ترافیک کاذب در شبکه ایجاد و امکان استفاده از منابع شبکه با اختلال مواجه می‌گردد.