برای عادل فردوسی‌پور: سلبریتی شانه‌ای چند؟

برنامۀ نود خودش را بدجور خراب کرد؛ آقای فردوسی پور! سلبریتی شانه‌ای چند است که این آدم‌ها را برای پیش‌بینی فوتبال قرار دادید و ویدئوی پیش‌بینی از ایشان منتشر می‌کنید؟ مگر این‌ها عکس با شورت ورزشی دارند؟ ما نخواهیم سلبریتی ببینیم، باید با کی صحبت کنیم؟ این سلبریتی‌ها کم درآمد دارند که حالا می‌خواهند کارشناس ورزش و فوتبال هم بشوند؟

تخم مرغ اینستاگرام، دهان‌کجی بزرگ به سلبریتی‌ها و تلنگری به همۀ ما
تخم مرغ اینستاگرام، دهان‌کجی بزرگ به سلبریتی‌ها و تلنگری به همۀ ما

سلبریتی‌هایی که به قولِ اینستاگرامِ تخم‌مرغ، تاج و تختی برای خودشان بهم زده‌اند: در رسانه، اقتصاد، سینما، تلویزیون، تجارت و خلاصه...هر جایی که سود بدهد!

آقای فردوسی‌پور! لطفاً دیگر در فوتبال، پای این سلبریتی‌ها را باز نکنید. اگر بده-بستانی فرهنگی یا رسانه‌ای هم دارید، قرار نیست وقت مخاطب شما با خزعبلات تلف شود: سلبریتی شانه‌ای چند؟ منِ مخاطب را دریاب!!