مرگ؛ پیچیده‌ترین واژه زندگی

گاهی آدم‌ها برای همیشه از پیش ما می‌روند؛ می‌روند و دیگر هم بر نمی‌گردند. در واقع این ما هستیم که به آن‌ها در آینده ملحق خواهیم شد... اتفاقی که برای همه ما یک روز می‌افتد، چه خوشمان بیاید و چه نه...

مرگ عجیب‌ترین و گاه ناخوشایندترین واژه زندگانی است.

آدم‌ها می‌روند با بهترین و گاهی ناخوشایندترین خاطراتی که از خودشان در ذهن ما باقی می‌گذارند.

فکر می‌کنم به این‌که ما از خودمان چه خاطراتی باقی خواهیم گذاشت؟... در ذهن عزیزان‌مان.