نترس!


این متن بی‌نظیر آنا کوئیندلن رو حتما بخوانید:

نترس.

راز واقعی زندگی در همین نترسیدن است.

این ترس است که مانع رشد تو می‌شود؛

سقف بلندپروازی‌هایت را پایین می‌کِشد؛

و رویاهایت را می‌کُشد.

تردید ندارم که می‌ترسی:

از رها کردن جایی که هستی؛

از رفتن به مسیر اشتباه؛

و از انتخاب نادرست.

اما نمی‌توانی و نباید اجازه بدهی این ترس‌ها،

زندگی‌ات را در اختیار خود بگیرند.

باید آن‌قدر قوی باشی که بتوانی

به نادرستی‌ها پاسخ منفی دهی

به استقبال درستی‌ها بروی.

حتی اگر تو تنها کسی هستی که تفاوت آن دو را می‌فهمی.

حتی اگر به سادگی نمی‌توانی تفاوت آن دو را بفهمی.

به خاطر داشته باش که بزرگ‌ترین فرصت رشادت و شجاعت،

در میدان جنگ و نبرد نیست.

گاهی فرصت به‌خرج دادن شجاعت،

جایی در گوشه‌ی دلت فراهم می‌شود؛

آن‌ هنگام که جرأت می‌کنی به شخصیت خود،

به فکر خود و خواسته‌های خود احترام بگذاری

و اجازه ندهی که هیاهوی دنیای بزدل،

فرصت شنیدن صدای درونی‌ات را از تو بگیرد.

جرأتت را هر لحظه با خود همراه ببر و جایی دم‌دست بگذار؛

تا حتی برای لحظه‌ای در استفاده از آن گرفتار تردید یا تأخیر نشوی.

درست مانند گوشی‌ موبایلت و یا کیف پولی که هرگز از خود دور نمی‌کنی.