همکاری با uxbook

اولین همکاری من با تیم خوب uxbook برای ترجمه مقالات مرتبط با تجربه کاربری منتشر شد.

ممنون از uxbook و دوستای خوبم در این تیم.

مقاله : زمانی‌که از تجربه کاربری به تجربه مشتری می‌رسیم

مترجم : شیوا دوستی

مقاله را در لینک زیر بخوانید:

https://uxbook.org/v24g4