کارآموزی: تفاوت وایرفریم و رابط کاربری به روایت تصویر

اگر تفاوت وایرفریم(wireframe) و رابط کاربری(UI) برای شما ملموس نیست به دو عکس زیر توجه کنید. در این دو عکس کاملا با مفهوم این دو عنوان آشنا خواهید شد. تصمیم‌گیری بر اساس وایرفریم کاری کاملا اشتباه است چون فقط یک طرح کلی از محصول را نمایش می‌دهد و در آن مهم‌ترین هدف چیدمان موارد موجود در صفحه بر اساس تجربه کاربری می‌باشد. طراحی رابط کاربری مربوط به زیبایی و طراحی هر شی در صفحه هست. همان‌طور که در زیر مشاهده می‌شود از نظر ظاهری قابل مقایسه و انتخاب نخواهند بود.

(با تشکر از دوستان توییتری )

wireframe (وایر فریم)
wireframe (وایر فریم)


UI(رابط کاربری)
UI(رابط کاربری)