تعریف ناهنجاری سر به جلو + حرکات اصلاحی

ستون مهره‌ها در ناحیه گردن به سمت جلو انحنا دارد و چنانچه این انحنا بیش از حد طبیعی باشد به آن عارضه سر به جلو گفته می‌شود. در این ناهنجاری سر جلوتر از گردن قرار دارد، درحالی که لاله گوش و وسط بازو در یک راستا نیستند و با کمی دقت متوجه می‌شوید که لاله گوش جلوتر از شانه است.

دلایل ایجاد سر و گردن رو به جلو

برخی از عوامل ایجاد کننده این ناهنجاری می‌تواند، ضعف در بینایی، استفاده از بالش‌های بلند، ضعف عضلات پشت به ویژه عضلات گردنی، عادات رفتاری مانند مأخوذ به حیا بودن یا خجالتی بودن و عدم قرار گرفتن در وضعیت صحیح بدنی باشد.

عکس ناهنجاری سر به جلو: در این ناهنجاری سر جلوتر از گردن قرار دارد، درحالی که لاله گوش و وسط بازو در یک راستا نیستند.
عکس ناهنجاری سر به جلو: در این ناهنجاری سر جلوتر از گردن قرار دارد، درحالی که لاله گوش و وسط بازو در یک راستا نیستند.

معایب و عوارض سر و گردن به جلو

جلو آمدگی سر یکی از شایع‌ترین پوسچرهای معیوب، همراه با ضعف عضلات گردنی است. ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺟﻠﻮ، ﺍﺛﺮ ﻧﻴﺮﻭی ﺟﺎﺫﺑﻪ ﺭﻭی ﺳﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺩﺭ ﻃﻮلانی ﻣﺪﺕ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﮔﺮﺩنی ﻭ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺴﻚ ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺮﻩ‌ﺍی ﻭ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺁﻥ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻋﺼﺎﺏ ﮔﺮﺩنی، بی ﺣﺮکتی مفصلی ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺲ عمقی ﻭ حرکتی میﮔﺮﺩﺩ.

ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺛﺮﺍﺕ، عوارض موضعی ﺩﻳﮕﺮی ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺟﻠﻮﺁﻣﺪگی ﺳﺮ پدیدار می‌شود ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻢ ﺗﺮﺍﺯ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻣﻔﺼﻞ فکی ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﺟﻮﻳﺪﻥ، ﻓﺸﺎﺭ ﺭﻭی ﻋﺮﻭﻕ ﺧﻮنی ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﻥ ﻣﻬﺮﻩ‌ﺍی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻐﺰ ﻭ ﺳﺎﻗﻪ‌ی ﻣﻐﺰ، ﺗﺤﺮﻙ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎنی ﮔﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﻞ ﺷﺪﻥ رباط پس‌گردنی ﻭ بی ﺛﺒﺎتی ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻛﻢ ﺗﺤﺮکی ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎنی قفسه سینه ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗنفسی میﺑﺎﺷﺪ.

گوژپشتی و ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪ یکی از بارزترین مشخصه‌های عارضه سربه جلو است.
گوژپشتی و ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪ یکی از بارزترین مشخصه‌های عارضه سربه جلو است.

ناهنجاری سر به جلو ﺩﺭ ﻃﻮﻻنی ﻣﺪﺕ ﺑﺎﻋﺚ گوژپشتی، ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺣﺮکتی ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﺷﺎﻧﻪ‌ﺍی ﻭ ﻣﻔﺼﻞ ﺷﺎﻧﻪ میﺷﻮﺩ.


https://www.instagram.com/p/CAJGNFpA4_-/

ﺳﺮﺩﺭﺩﻫﺎی تنشی ﻭ ﻣﻴﮕﺮﻥ، ﺳﻨﺪروم‌ ﻓﻴﺒﺮﻭﻣﺎﻳﺎﻟﮋﻳﺎ(درد، خستگی و اختلال خواب)، سندروم ﻣﺎﻳﻮﻓﺎﺷﻴﺎﻝ(نقاط حساس و دردناک در عضلات) ﻭ یا ﺳﻨﺪﺭﻡ خستگی مزمن از دیگر عوارض ﺟﻠﻮﺁﻣﺪگی ﺳﺮ است، ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪگی مبتلایان به این عارضه میﮔﺮﺩﺩ.

نشستن در ﻭﺿﻌﻴﺖ‌ﻫﺎی ﻏﻠﻂ پشت میز کامپیوتر ﺑﺮ ﺍﻳﺠﺎﺩ عارضه سر به جلو ﺍﺛﺮ قابل ملاحضه‌ای ﺩﺍﺭد.
نشستن در ﻭﺿﻌﻴﺖ‌ﻫﺎی ﻏﻠﻂ پشت میز کامپیوتر ﺑﺮ ﺍﻳﺠﺎﺩ عارضه سر به جلو ﺍﺛﺮ قابل ملاحضه‌ای ﺩﺍﺭد.

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ دقیق پزشکی مشخص کرده، ﻋﻮﺍﻣﻞ محیطی ﻧﻈﻴﺮ نشستن در ﻭﺿﻌﻴﺖ‌ﻫﺎی ﻏﻠﻂ پشت میز کامپیوتر یا میز کار که مستلزم نشستن به مدت طولانی در وضعیت‌ ثابت است ﻭ ﻳﺎ ﻧﺤﻮﻩ ﻏﻠﻂ ﺣﻤﻞ ﻛﻮﻟﻪ پشتی، همینطور ﻛﻮﻟﻪ پشتی‌های سنگینی که دانش آموزان حمل می‌کنند، طراحی نامناسب صندلی و میزکار و همین‌طور ﺯﻧﺪگی ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺤﺮﻙ ﺑﺮ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﭘﻮﺳﭽﺮ یا وضعیت ﻣﻌﻴﻮﺏ ﺍﺛﺮ قابل ملاحضه‌ای ﺩﺍﺭند.

همچنین ضعف قوای بینایی باعث می‌شود که فرد برای بهتر دیدن یا استفاده بیشتر از حس شنوایی به طور ناخودآگاه سر و گردن خود را به جلو بکشد، به همین دلیل یکی از شایعترین پوسچرهای معیوب ستون مهره‌های گردنی در افرادی که دچار ضعف بینائی هستند یا کم بینا و نابینا هستند جلو آمدگی سر یا FHP Forward head posture می‌باشد.

در وضعیت طبیعی خط شاقول از وسط لاله گوش عبور می کند(تصویر سمت چپ)، اما در صورتی که سر جلوتر قرار گرفته باشد، گوش خارجی در امتداد خط شاقول واقع نمی‌شود، بلکه جلوتر قرار دارد.
در وضعیت طبیعی خط شاقول از وسط لاله گوش عبور می کند(تصویر سمت چپ)، اما در صورتی که سر جلوتر قرار گرفته باشد، گوش خارجی در امتداد خط شاقول واقع نمی‌شود، بلکه جلوتر قرار دارد.


تمرینات اصلاحی برای ناهنجاری سر به جلو

تمرین‌های Chin-tuck از جمله روش‌های موثر در اصلاح ناهنجاری سر به جلو است. همچنین ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ تمرین‌های ﺛﺒﺎت دﻫﻨﺪه ﺳﺘﻮن مهره‌های ﮔﺮﺩنی ﺑﻪ تمرین Chin-tuck ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻋﻀﻼﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺛﺒﺎﺕ، ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭی ﺳﺘﻮﻥ مهره‌های ﮔﺮﺩنی ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﺮﺱ‌ﻫﺎی ﻭﺍﺭﺩﻩ ناشی ﺍﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻋﺎﺩﺕ‌ﻫﺎی ﻏﻠﻂ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ، ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭی ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺍﺻﻼحی ﺗﻤﺮﻳﻦ‌ﻫﺎی Chin-tuck میﺷﻮﺩ.

تمرین‌های Chin-tuck از جمله روش‌های موثر در اصلاح ناهنجاری سر به جلو است.
تمرین‌های Chin-tuck از جمله روش‌های موثر در اصلاح ناهنجاری سر به جلو است.

تمرین‌های Chin-tuck به اشخاصی که همواره سرشان در وضعیت خمیده رو به جلو می‌باشد کمک می‌کند تا به حالت نرمال بازگردند.

با انجام چند مرتبه از تمرینات تقویت کننده و کششی در طول روز، عضلات گردن‌تان را تقویت کنید. یکی از ساده ترین تمریناتی که می‌توانید انجام دهید، تمرین Chin-tuck است. این تمرین به تقویت عضلاتی که باعث کشیدن سر برای هم تراز شدن با شانه‌ها می‌شوند کمک می‌کند مانند عضله اسکالن یا نردبانی همچنین باعث کشیدگی در عضلات اسکالن و گروه عضلات زیر پس سری می‌شود.

این تمرین را به این صورت انجام دهید:

در حالی که کمر و گردن شما صاف و شانه‌های شما کمی عقب باشند، بنشینید یا بایستید، تا جایی که احساس درد نداشته باشید و یک کشیدگی خفیف تا متوسط احساس کنید، چانه خود را کمی به پایین و عقب بکشید، مانند تصویری که در زیر آوردم:

تمرین Chin-tuck را دقیقا مانند همین تصویر انجام دهید.
تمرین Chin-tuck را دقیقا مانند همین تصویر انجام دهید.

حتما بخوانید: دلایل کمر درد و راه‌های درمان آن با ورزش پیلاتس

تمرین‌های ﺛﺒﺎت دﻫﻨﺪه ﺳﺘﻮن مهره‌ها

بسیاری از تمرین‌های پیلاتس، تمرین‌های اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻋﻀﻼت اﻃﺮاف ﻣﻬﺮهﻫﺎی ﮐﻤﺮی هستند ﮐﻪ ﻧﻘﺶ اوﻟﯿﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﮕﻤﺎﻧ‌‌ﻬﺎی ﺳـﺘﻮن ﻣﻬﺮهﻫﺎ است. ﻫﺪف این تمرین‌ها اﯾﺠﺎد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻨﺜﯽ در ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮهﻫﺎ در ﻃﻮل فعالیت‌های روزﻣﺮه زﻧﺪﮔﯽ است.

تاثیر مثبت حرکات اصلاحی بدون دخالت سایر درمان‌ها در بهبودی ناهنجاری جلوآمدگی سر به اثبات رسیده، لذا می‌توان از تمرینات ورزش پیلاتس به عنوان روش درمانی بدون عوارض جانبی بهره گرفت و باعث بهبودی ناهنجاری جلوآمدگی سر، وضعیت ظاهری و جلوگیری از مشکلات روانی و اجتماعی افراد مبتلا به این عارضه شد.

استفاده بیش از حد از تبلت و تلفن‏های هوشمند باعث تغییر در آناتومی بدن می‌شود.
استفاده بیش از حد از تبلت و تلفن‏های هوشمند باعث تغییر در آناتومی بدن می‌شود.

سر خم شده و چشم‌‏های خیره به صفحه نمایش

میلیون‏ها نفر در سراسر جهان هر روز با همین وضعیت در ملاء عام ظاهر می‌شوند. به گزارش روزنامه فرانکفوتر آلگماینه؛ دو دانشمند استرالیایی با بررسی تصاویر اشعه ایکس ۱۲۰۰ جوان بین سنین ۱۸ تا ۳۰ سال، شاهد بروز تورم پوستی در پشت گردن ۴۰ درصد از این افراد بودند. به طوری که با کشیدن نوک انگشتان از وسط گردن به سمت بالا، این برجستگی قابل لمس بود. دانشمندان این تغییر در آناتومی را به استفاده بیش از حد از تبلت و تلفن‏های هوشمند نسبت دادند.

در طول زندگی استخوان‏ها با شرایط مختلف محیطی سازگار می‌شوند. به طور متوسط هر فرد در طول روز ۴ ساعت به صفحه موبایل یا کتاب خیره می‌شود. خم شدن سر که نزدیک ۶ کیلو وزن دارد، روی صفحه نمایش منجر به افزایش بار عضلات گردن می‌شود. بدن در این وضعیت، لایه‌های جدید استخوانی را در پشت گردن تشکیل می‌دهد.

رویش استخوان اضافی در پشت گردن، تا یک دهه پیش تنها در بدن برخی افراد سالمند قابل مشاهده بود.
رویش استخوان اضافی در پشت گردن، تا یک دهه پیش تنها در بدن برخی افراد سالمند قابل مشاهده بود.

اما اسکلت بدن انسان‏‌ها، آخرین بار با تبدیل شدن جوامع شکارچی به جوامع کشاورزی تغییر کرد و اندازه فک آنها کوچکتر شد. این اتفاق اگرچه باعث بروز ضایعات فک و دندان در انسان‌‏ها شد اما تلفظ آواها و حروف F و V را برای آنها ممکن ساخت.

رویش استخوان اضافی در پشت گردن، تا یک دهه پیش تنها در بدن برخی افراد سالمند قابل مشاهده بود. اما به گفته دانشمندان استرالیایی استفاده بیش از حد از فناوری‌های دیجیتال و رشد استخوان اضافی در پشت گردن افراد جوان، می‌تواند آغاز تکاملی دیگر در ساختمان اسکلت بدن انسان باشد

- سوالی دارید؟

- اینجا کلیک کنید و پیام خود را ارسال کنید.

- همچنین روی کلمه اینستاگرام یا تلگرام کلیک کنید تا باهم در تماس باشیم.

- پیشنهاد می‌کنم گفتگوی من در مورد پیلاتس که در روزنامه اعتماد چاپ شده را هم از این نشانی بخوانید.
© انتشار این نوشته فقط با ذکر منبع و با حفظ لینک صفحه مجاز است.