این افراد Shohreh k را دنبال می‌کنند:

امیدوارم با اشتراک گذاری افکار و تجربياتم بتونم بهتون کمک کرده باشم...
مدیربزرگترین شبکه وبلاگنویسی -مولف کتاب های آشنائی جامع باقرآن کریم بلاگرهاو معماhttp://behabady.ir