ترجمۀ کتاب تعلیمات بودی دارما

چند وقتی بود که می خواستم اقدام به این کار کنم. کتاب رو که خوندم، از ترجمه نشدنش تعجب کردم، و فکر کردم: می تونم خودم ترجمه ش کنم، یه ترجمۀ ساده، نه الزاماً درست و کامل و دقیق. ترجمه ای مقدماتی، برای این که دیگران از وجود همچین کتابی مطّلع بشن.

امروز که اومدم این جا و در حد ده ثانیه نگاهی کردم، دیدم کسی داره کتابی رو این جا ترجمه می کنه، و فکر کردم شاید بد نباشه منم شروع کنم به ترجمه کردن کتاب، هر چند روز یک بار یک یا دو صفحه ش رو ترجمه کنم. و به تدریج کل کتاب رو ترجمه کنم. بودن نویسنده هایی مثل رضا قاسمی، که یک کتاب رو ضمن پست های متعدد وبلاگی نوشتن. این هم مثال همون.

به هر حال، فردا که معلوم نیست، چون شاید راهی اردویی دو روزه باشم، شاید، ولی از شنبه (به شیوۀ تمام کسانی که هر هفته تصمیم می گیرن "از شنبه" کاری رو انجام بدن یا ترک کنن) شروع خواهم کرد.