سادگی

سادگی در هرچیزی، بهترین و زیباترین ش هست. پدربزرگم می‌گفت:

شخصیت آدم‌ها از روی لباس پوشیدنشون مشخصه، هرچقدر ساده تر و بی‌آلایش تر، بی حاشیه تر و انسان تر.


ساده باشیم،

سیامک. بهار ۱۳۹۶.