نقطه نقطه تا قله، داستان کاربلدهای زندگی

آرزوی تغییر دنیا و معروفیت و موفقیت جهانی و مهم بودن و حرکت جهانی زدن و این دست آرزوها که البته اساس همه ی آنها برای ما ایرانی ها خارج رفتن است رو همه دارند. اما زندگی کردن مهارتیست که هرکسی روشی رو برایش دارد، عده ای این روش را برای خود شخصی سازی کردند و عده ای هم از نسخه های آماده استفاده میکنند!

طی این چند سال به دو دسته آدم ها پی بردم: اول عده ای که (همانطور که اول متن گفتم) ماحصل آرزوهای بلند پروازانشون شکایت از وضع موجود است، این عده آنقدر غرق در آرزو و حسرت رویاهای بلندپروازانه خود میشوند که روز به روز خود را دورتر از آنها میبینند و به جای آنکه در مسیر رسیدن به آرزوهایشان حرکت کنند در خلاف جهت میروند و هرروز دورتر از هدف میشوند، از جهت دیگر نه تنها در مسیری خلاف جهت آرزوهایشان حرکت میکنند بلکه کاستی های زندگی موجودشان به نسبت زندگی رویایی که در ذهنشان ساخته اند مانع از دیدن لذت های فعلی زندگیشان است و تمام مدت شکایت وضع موجود موجب کج خلقی و خستگی آنهاست.

اما این روزها متوجه عده ای دیگر شده ام که به نظر بهتر زندگی کردن را بلدند، این ها همان هایی هستند که شمارا از موفقیت هایشان غافلگیر میکنند، این ها همان هایی هستند که زندگی را بلدند و مسیرهای بهتری را میپیمایند این عده مانند دسته اول در پایین کوه و به فکر فتح قله نیستند بلکه نقطه ای نزدیکتر را هدف قرار میدهند و از مسیر کوهپیماییشان لذت میبرند و در نهایت نقطه به نقطه تا قله پیش می روند اما جالب اینجاست که این عده نیز از همان ابتدا در فکر فتح قله هستند اما با تلاش برای رسیدن به ارزوها و اهداف نزدیکتر مسیر را بهتر می پیمایند این ها همان راه بلدهای کوه به شمار می روند. در اصل شاید منطقی پیمودن کوتاهترین مسیر به نظر آید اما نه زمانیکه کوتاهترین مسیر دشوارترین مسیر هم به شمار می آید.

نکته دیگر این آدم ها علاوه بر لذت از لحظه ها و طعم زندگی این است که دیگران در موردشان همیشه اشتباه فکر میکنند در اصل این افراد هیچگاه صحبتی از اهداف اصلی خود ندارند ولی در مسیرش حرکت میکنند و در آن راستا قدم بر میدارند این ها همان هایی هستند که دوستان زیادی دارند و بودن کنارشان لحظه های شادی را برایتان رقم میزند

اینکه هرکس کدام روش را میپیماید بستگی به عوامل زیادی دارد اما اینکه از امروز به بعد سعی میکنید کدام باشید بستگی به انتخاب شما دارد

راستی! شما کدام روش زندگی را انتخاب کرده اید؟ زیر همین پست بنویسید تا بدانیم چقدر از ما راه بلدهای زندگی هستیم...