علی کریمی زاده این افراد را دنبال می‌کند:

مترجم و محتوا نویس، علاقمند به تکنولوژی و ایده های نوینی که زندگی ما را بهتر خواهند. باور دارد شاید یه روزی هم نویسنده قابلی شود :))
ما شکیبا بودیم و این است کلامی که ما را به تمامی وصف می‌توان کرد.
Content Strategist @websima