مافیا و زندگی (مقدمه)

بازی هایی هستند که سالهاست آنها را بازی میکنیم و واقعا با آنها زندگی میکنیم. یکی از آن بازی ها مافیاست که از نظر من شباهت بسیاری به زندگی دارد. در این سری قصد دارم از مافیا به شما در زندگی بیاموزم.

چند نکته‌ی کلی درباره‌ی مافیا

این مقاله را برای مافیا باز ها مینویسم، آنها که با گوشت و پوست و استخوانشان بازی را درک کرده اند چون آنها هستند که تنها میتوانند با این مقاله درگیر بشوند...

خلاصه اگر تا حالا مافیا بازی بازی نکرده‌اید یک سری به این لینک ها بزنید.
آموزش بازی مافیا
فیلم بازی مافیا

اصطلاحات رایجی که شاید همه ندانند

  • شهروند تبر به دست:

به شهروندی که به زعم خود دارد مافیا ها را شناسایی و میکشد اما در واقع دارد به ضرر شهروندان کار میکند و شهروند حذف می‌کند.

  • نقش دزدی:

به حرکتی میگوییم که یک فرد در هر نقشی ادعای نقشی دیگر بودن را میکند (به صورت غیر مستقیم)

  • پشت دست بازی کردن:

به تکنیکی که یک شهروند یا یک مافیا موافق با یک فرد دیگر بازی میکند میگوییم پشت دست کسی بازی کردن.

  • خود زنی:

از عبارت مشخص است که یعنی چه. به حرکتی که مافیا ها یکی از یارهایشان را در روز یا در شب می‌زنند میگویند.

  • سفید بودن:

یعنی اینکه یک فرد در بازی شهروند باشد و مافیا نباشد.

  • سیاه بودن:

یعنی آن فرد مافیا است.


منتظر قسمت اول از این سری باشید ؛)