20 نکته جالب!!!که نمیدانید...!؟


1- هر روزه 41 نمونه جدید از جانداران بوسیله دانشمندان کشف میشود.
2- دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که ابتدا مرغ بوده نه تخم مرغ بخاطر اینکه پروتینی که پوسته تخم مرغ را میسازد تنها بوسیله مرغ تولید میشود.
3- دانشمندان شکل جدیدی از اکسیژن را بوجود آوردند که میشود آن را به درون رگها تزریق کرد. "دیگر احتیاجی نیست که نفس بکشیم"
4- پیرترین موجود شناخته شده زمین یک صدف 507 ساله بود که دانشمندان به اشتباه او را کشتند.
5- زلزله آب را به طلا تبدیل میکند.
6- خوردن ماهی غزل آلا به رشد سریعتر موها کمک میکند.
7- تنها پس از گذشت 6 دقیقه سلولهای مغز به الکل واکنش نشان میدهند.
8- باران حاوی ویتامین B12 است.
9- نور برای اینکه از سمتی ب سمت دیگر کهکشان راه شیری برود 100,000 سال طول میکشد.
10- شما میتوانید با یخ، آتش درست کنید.
11- اولین مورد ابتلا به بیماری ایدز در سال 1920 و در کشور کنگو بود.
12- بیشتر دایناسورهایی را که ما میشناسیم تنها از یک تکه استخوان یا یک دندان شناخته شده اند.
13- زنبورها را میتوان برای شناسایی بمب تعلیم داد.
14- طول یک روز سیاره ونوس برابر یک سال ماست.
15- گوجه ژنهای بیشتری از انسان دارد.
16- سیب زمینی کوروموزم های بیشتری از انسان دارد.
17- وزن ما بر روی ماه 16.5 درصد از وزن ما روی زمین است.
18- فاصله خورشید با زمین 400 برابر بیشتر از فاصله ماه است.
19- هر کدام از پاهای انسان 250,000 غده ترشح کننده عرق دارد.
20- تابستان در سیاره اورانوس 42 سال طول میکشد.