یه کامپیوتری خوشحال، علاقه مند به یادگیری تکنولوژی های جدید ;)