سمانه این افراد را دنبال می‌کند:

من كسی نيستم.تو كيستی؟اگر تو همانند من،كسی نيستی.پس با هم دو كَسيم.مبادا به كسی بگويی.و چرا كه آنان كسی هستند،ما را تاب نمی آورند.چه ملالت بار است كسی بودن.اگر كسی نباشی.همه كس هستی.(اميلی ديکنسون)
Geek Girl / Instagram: @hedeesa_life
وبسایت شخصیم https://mohammads.ir/
میخوام اینجا ناشناس باشم و بی دغدغه اشوب تو ذهنمو بریزم بیرون
new account: @mehdigeek