فیلم جذاب:عدد شکست تو چند هست؟

https://www.aparat.com/v/quFB5

خیلی یهویی رفتم جلوی دوربین و کاملا دلی در مورد عدد شکست و ترس صحبت کردم.

به نظر تو عدد شکست خودت چنده؟

چند بار تو مسیر موفقیت کم آوردی؟

شکست روبروی موفقیت هست؟

،ممنون میشم نظرتو برام بگی...