ویرگول
ورودثبت نام
mahsa sanaei
mahsa sanaei
خواندن ۲ دقیقه·۱۲ روز پیش

پروفایل‌سازی داده‌ها چیست؟

پروفایلسازی دادهها فرآیند تجزیه و تحلیل دادههاست تا درک بهتری از محتوا، ساختار و کیفیت منابع دادههای موجود به دست بیاد. این فرآیند به شما کمک میکنه تا بفهمین دادههایتان دقیقاً چه شکلی هستند و چگونه میتوانید از آنها به بهترین شکل استفاده کنید.
چرا پروفایلسازی دادهها مهم است؟

 1. شناسایی مشکلات کیفی: با پروفایلسازی، میتوانید مشکلاتی مانند دادههای تکراری یا گمشده را شناسایی کرده و راهحلهایی برای رفع آنها پیدا کنید.
 2. درک ساختار دادهها: فهمیدن اینکه دادهها چگونه سازماندهی شدهاند و چه ارتباطاتی بین ستونها وجود دارد، به شما کمک میکند تا تحلیلها و گزارشهای دقیقتری تهیه کنید.
 3. آمادهسازی برای پاکسازی دادهها: پروفایلسازی به شما نشان میدهد که کدام بخشهای دادهها نیاز به توجه دارند و چگونه میتوانید دادهها را برای استفادههای بعدی تمیز کنید.

مراحل پروفایلسازی دادهها

 1. جمعآوری دادهها: ابتدا دادههایی که میخواهید تحلیل کنید را جمعآوری کنید. این دادهها میتواند از منابع مختلفی مانند فایلهای CSV، پایگاههای داده، APIها و غیره باشد.
 2. تجزیه و تحلیل اولیه: در این مرحله، یک بررسی کلی از دادهها انجام میدهید تا بفهمید که دادهها شامل چه نوع اطلاعاتی هستند. این شامل مشاهده ستونها، انواع دادهها و برخی آمارهای اولیه است.
 3. شناسایی مشکلات: مشکلات کیفی دادهها مانند مقادیر گمشده، تکراری یا ناهماهنگ شناسایی میشوند. همچنین ممکن است مشکلاتی مانند ناهماهنگی در نوع دادهها یا فرمتهای متفاوت برای یک نوع داده خاص وجود داشته باشد.
 4. مستندسازی دادهها: مستندسازی شامل نوشتن توضیحات دقیقی درباره هر ستون، نوع دادهها و هر گونه مشکلی که در دادهها شناسایی شده است.
 5. استخراج گزارشها: گزارشهای کاملی از دادهها تهیه میشود که شامل جزئیاتی مانند توزیع دادهها، همبستگی بین ستونها، مقادیر پرت و دیگر آمارههای مهم است.

استفاده از ابزارهای پروفایلسازی دادهها

یکی از ابزارهای محبوب برای پروفایلسازی دادهها در زبان برنامهنویسی Python، Pandas Profiling است. این کتابخانه به شما اجازه میدهد تا با چند خط کد، گزارشهای جامعی از دادههایتان بدست آورید که شامل:

 • تعداد دادههای گمشده
 • توزیع دادهها
 • ارتباطات بین ستونها
 • و دیگر خصوصیات مهم

به این ترتیب، با استفاده از پروفایلسازی دادهها، شما قادر خواهید بود دادههای خود را به شکلی کارآمدتر مدیریت و تحلیل کنید.

نحوه استفاده از Pandas Profiling

!pip install pandas-profiling


import pandas as pd
from pandas_profiling import ProfileReport


df = pd.read_csv('your_data.csv')


profile = ProfileReport(df, title=&quotData Profiling Report&quot)


profile.to_file(&quotdata_profiling_report.html&quot)

ویژگیهای کلیدی Pandas Profiling

 • خلاصه آماری: ارائه آمارههای مقدماتی مانند میانگین، میانه، انحراف معیار و ...
 • توزیع دادهها: نمایش توزیع دادهها به صورت نمودارهای گرافیکی
 • شناسایی مقادیر گمشده و تکراری: نمایش مقادیر گمشده و تکراری در دادهها
 • همبستگی بین ستونها: نمایش همبستگی بین ستونهای مختلف دادهها
 • نمایش مقادیر پرت: شناسایی و نمایش مقادیر پرت در دادهها


هوش مصنوعییادگیری ماشیندیتاساینسپایتونکامپیوتر
مهسا ثنائی هستم.مهندس کامپیوتر و فعال در حوزه جذاب هوش مصنوعی
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید