ویرگول
ورودثبت نام
متخصص نرم افزار
متخصص نرم افزار
خواندن ۴ دقیقه·۱ ماه پیش

سایت های آموزش برنامه نویسی به کودکان زیر 16 سال

هدف این مطالعه تحلیل این است که چگونه معلمان انفورماتیک پیش سایت های آموزش برنامه نویسی به کودکان از خدمت، سناریوهای یادگیری با رباتیک را برای آموزش اصول برنامه نویسی و ارتقای مهارت های تفکر محاسباتی طراحی می کنند. طرح مطالعه موردی توصیفی و اکتشافی با 26 معلم انفورماتیک پیش از خدمت اجرا شد. داده ها با استفاده از ابزارهای کمی و کیفی از شرکت کنندگان جمع آوری شد. نتایج اصلی به توانایی ها و امکانات استفاده از سناریوهای یادگیری با رباتیک برای آموزش مبانی برنامه نویسی و ارتقای مهارت های تفکر محاسباتی و همچنین مسیری قوی برای ارتقای کاربرد مطالب سایر علوم، فناوری، مهندسی، هنر و هنر اشاره کرد. حوزه های ریاضی (STEAM). یافته مهم دیگر تأثیر تجربه آموزشی بر میزان علاقه و اعتماد به نفس معلمان پیش از خدمت در استفاده از رباتیک برای اهداف آموزشی بود. نتایج حاکی از اهمیت این تجربیات آموزشی برای آمادگی معلمان قبل از خدمت و به کارگیری رویکردهای آموزشی که سایت های آموزش برنامه نویسی به کودکان به صورت تئوری آموخته اند در فعالیت های عملی و انتقال این دانش به موقعیت ها و مشکلات جدید آموزشی را نشان می دهد.

کلمات کلیدی: تفکر محاسباتی. رباتیک آموزشی; آموزش معلمان پیش از خدمت؛ حل مسئله؛ برنامه نويسي

1. معرفی

این مقاله یک تجربه آموزشی توسعه یافته در دوره آموزش معلمان انفورماتیک پیش از خدمت مرتبط با مبانی برنامه نویسی، تفکر محاسباتی و روباتیک را ارائه و مورد بحث قرار می دهد.

از نظر تربیت معلم، برای تبدیل شدن به یک معلم انفورماتیک در مدارس ابتدایی و متوسطه در پرتغال، مدرک کارشناسی ارشد الزامی است. دانشجویان (معلمان پیش از خدمت) این برنامه کارشناسی ارشد قبلاً دارای مدرک اول در رشته انفورماتیک یا علوم کامپیوتر هستند و برای تکمیل دوره آموزشی اولیه معلم ملزم به شرکت در یک دوره دو ساله کارشناسی ارشد در تدریس هستند. در طول این برنامه، معلمان پیش از خدمت در مورد آموزش، روش ها سایت های آموزش برنامه نویسی به کودکان ی تحقیق، برنامه های درسی، ارزشیابی یادگیری و آموزش انفورماتیک یاد می گیرند.

طبق برنامه درسی مدارس پرتغال، هر دانش آموزی باید در مورد علوم کامپیوتر، برنامه نویسی، و تفکر محاسباتی و همچنین سایر فناوری های دیجیتالی در طول آموزش ابتدایی و متوسطه بیاموزد [1]. چارچوب درسی [1] تعریف می‌کند که دانش‌آموزان باید مهارت‌های تفکر محاسباتی را از طریق تنوع فعالیت‌های آموزشی، مانند سایت های آموزش برنامه نویسی به کودکان تمرین‌های بدون پلاگ، برنامه‌نویسی مبتنی بر بلوک، و وظایف حل مسئله رباتیک آموزشی، توسعه دهند. روباتیک آموزشی مسیری قوی برای ارتقای مهارت های دانش آموزان از طریق تکالیف حل مسئله است و رویکردی کارآمد برای آموزش و یادگیری در سبک های مختلف یادگیری است. این تغییرات نیاز به تجزیه و تحلیل آمادگی پیش معلمان علوم کامپیوتر را برای استفاده از سایت های آموزش برنامه نویسی به کودکان رباتیک آموزشی در فعالیت های آموزشی به منظور دستیابی به اهداف درسی نشان می دهد.

این مقاله تجربه ای را گزارش می کند که با 26 معلم پیش از خدمت برنامه کارشناسی ارشد آموزش انفورماتیک در دانشگاه لیسبون، که در سناریوهای یادگیری سازماندهی شده است، ایجاد شده است. در دوره آموزشی آموزش انفورماتیک، معلمان پیش از خدمت در چندین فعالیت برای یادگیری علوم کامپیوتر، تفکر محاسباتی، زبان های برنامه نویسی مبتنی بر بلوک و بصری، برنامه نویسی اشیاء ملموس و روش ها و استراتژی ها درگیر هستند تا این مطالب را به دانش آموزان آموزش دهند. در آموزش ابتدایی و متوسطه

تمرکز این مقاله تجزیه و تحلیل این است که چگونه معلمان پیش از خدمت، فعالیت های یادگیری را با رباتیک برای آموزش محتویات برنامه نویسی و ارتقای مهارت های تفکر محاسباتی طراحی سایت های آموزش برنامه نویسی به کودکان می کنند (مفاهیمی که در نکات 2 و 4 توسعه می یابند). بر این اساس سؤالات تحقیق زیر فرض شد:

RQ1—تجارب قبلی معلمان پیش از خدمت در استفاده از رباتیک و برنامه های مبتنی بر بلوک برای اهداف آموزشی چیست؟

RQ2- چه رویکردهای آموزشی و یادگیری توسط معلمان پیش از خدمت برای حمایت از اجرای آینده سناریوهای یادگیری با کلاس های واقعی دانش آموزان انتخاب می شود؟

RQ3- چه مفاهيم چند برنامه‌اي در سناريوهاي توسعه‌يافته ترويج مي‌شوند؟

RQ4-چه محتوای برنامه نویسی را می توان با سناریوهای مختلف یادگیری طراحی سایت های آموزش برنامه نویسی به کودکان شده توسط معلمان پیش از خدمت آموزش داد؟

RQ5-چه مهارت های تفکر محاسباتی (CT) درProgramming teaching sites for children سناریوهای یادگیری مختلف طراحی شده توسط

آموزش برنامه نویسی کودکان
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید