طنزنوشت:اندر فوايد وبلاگ نويسي و باقي قضايا...!!


آقامعلم: بچه های عزيز! در درس گذشته با بعضي از فوايدي كه گاوها براي ما دارند آشنا شديم و فهميديم كه ما از گوشت گاو و از شير آن استفاده مي كنيم و همچنين از پوست آن براي دوختن لباس و كفش استفاده مي كنيم. خوب جاويد كوچولو تو بگو ببينم گاوها دیگه چه فایده هایی براي ما دارند؟

جاويد کوچولو: آقا اجازه ! یکی از فايده های گاو اينه كه وقتي مشقامونو نمي نويسيم شما به ما مي گيد گاو!!!

آقا معلم: خیلی خوب! برو بتمرگ!

... بچه های عزیز امروز درس گاو تموم شد و حالا می خواهیم درس وبلاگ نویسی را شروع کنیم. بر همه واضح و مبرهن است كه وبلاگها براي ما انسانها فوايد عديده واستفاده هاي گوناگوني دارند. ما از گوشت وبلاگها براي تغذيه و از پشم آنها براي تهيه پوشاك استفاده مي كنيم!! همچنين از ديگر فوايد وبلاگها آن است كه ما مي توانيم از اين طريق به هر كس كه بخواهيم پيام بدهيم و مقاله بنويسيم و اطلاع رساني نموده و همينجوري هر چي دلمان خواست بنويسيم و به هيچ كس هم ربطي ندارد! پس به اينوسيله به همه جهانیان اعلام مي كنیم كه:

اوهوي بي شعور الاغ!( جورج بوش و استكبار جهاني را مي گويم ) به تو چه ربطي دارد كه ما ميخواهيم بمب هسته اي بسازيم؟ مگه تو فضولي؟! مگه تو خودت خواهر مادر نداري؟!چكار به ما داري احمق!!! اصلا ما مي خواهيم همه دنيارو نا بود كنيم به تو چه!! مگه تو وكيل وصي مردم دنيايي؟!! اصلا انرژی هسته ای حق مسلم ماست...

آهاي آرش بي معرفت! چرا اون ده هزار تومن كه يه ماهه از من قرض گرفتي نمياري پس بدي؟ خوبه اين دفعه كه اومدي ازم پول بگيري بهت بگم ندارم ؟!!

مادر زن گرامي و دوست داشتني! به خدا من دوستت دارم من اون حرفها رو پشت سرت نزدم. همش زير سر اين نرگس ذليل مرده اس! داره موش مي دوونه كه زندگي ما رو ازهم بپاشه به جون بابام اينا راست ميگم!!

آهاي مارمولك موذي!!! (با شما نبودم! با اون همكار بد جنسم هستم كه همش جلوي من دولا و راست ميشه ولي وقتي پيش رييسمون ميره زيراب منو ميزنه!!) آهاي مارمولك! پاتو از تو كفش من بكش بيرون وگرنه هر چي ديدي از چشم خودت ديدي !!!!

فائزه جون! آخه چرا با من اينكارو ميكني؟ چرا دلمو شكستي؟ اگه می دونستی چقدر دوست دارم هيچوقت دلمو اينجور نمي شكستي! مي دونستم عشق يه دروغه ولي فكر نميكردم ديگه اينقدر!!! باشه دلمو شكستي خدا دلتو نشكنه ولي باور كن من بدون تو اصلا خواب و خوراك ندارم اصلا ديگه زندگي برام بي معني شده چه جوري بگم باور كني ؟!! خدا حافظ همين حالا به شرطي كه بفهمي تر شده چشمام !! اه اه اه چه لوس!!!حالم به هم خورد!!!!!

آهاي حسني! اگه يه بار ديگه داداش منو بزني يه بلايي سرت ميارم كه تو داستانها بنويسن شير فهم شد ؟؟؟!!!

آهاي بچه پر رو!! چرا به دختر مردم متلك ميگي؟ مگه تو شعور نداري؟ خوبه يكي به خواهر مادر خودت متلك بندازه ؟!!!

آهاي حروم خور نسناس! تو چرا حق مردمو مي خوري يه آب خنك هم روش! خيال ميكني خيلي زرنگي؟؟ دزدي آخر و عاقبت نداره بد بخت ...!!!

آقا معلم: خیلی خب بچه ها. این بود فواید وبلاگ نویسی. حالا برید خونه تون.

محمد غلامی بهانه ها دلتنگی