سختی های ویار

سلام

۱۶روزه ویار دارم و این هفته هم امیکرون!!

احساس افسردگی دارم.حس میکنم نمیتونم شرایط رو تحمل کنم.

بچه ها، کارهای خونه،همسر،دغدغه های بیخود ذهنی،کمالگرایی و توقع بیجا از خودم و شاید از بقیه.

چند روز پیش به شدت احساس تنهایی کردم.حالم بد بود و هیچکس زنگ خونه مو نمیزد که فقط ی حالی بپرسه .

خدا رو شکر خواهر بزرگه اومد و چشمم روشن شد، حس کردم حالم بهتره.

همسرجان هم که میگه کسی که رعایت نکنه و مراقب نباشه عاقبتش همینه و اینجوری منو دلداری میده.

فکر میکنم تو این یک سال و نیم ازدواج سختی های زیادی کشیدم که احساس خستگی دارم.

ولی اینا فقط احساسه و ربطی به واقعیت های زندگی نداره.

زندگی و چالش هاش فقط نیاز به صبر وحوصله و توکل داره.

نیاز داره که خودت رو بدون هیچ توقعی به لحظه های زندگی بسپری ، خودش میره جلو .

دوست دارم اینقدر قوی بودم که راحت سختی هاشو میپذیرفتم و کمتر می نالیدم.

کاش شکرگزار، راضی و تسلیم باشم.الهی آمین.