لطفن ادای عشق را در نیاورید.

کاترین پاندر گفته: عشق یعنی احضار موهبتهای جاودان زندگی.

آنتونی رابینز گفته: تنها یک پرسش وجود دارد و آن این است: “چگونه کاری کنیم که عشق پابر جا بماند؟”

ویلیام شکسپیر گفته: عشقی که با اشک چشم شست و شو شود همیشه پاک و تمیز خواهد بود.

علی شریعتی گفته: یافتن آب به عشق است نه به سعی، اما پس از سعی ؟!

آگاتا کریستی گفته: عشق چیز خطرناک و پیچیده ای است.

احمد شاملو گفته: قصه عشق ، انسان بودن ماست.

هرمان هسه گفته: عشق باید مجذوب کند.

مایا آنجلو گفته: اگر پی ببری که در قلبت به کس دیگری اهمیت می دهی، به موفقیت رسیده ای.

ملاصدرا گفته: بـراي عاشق، ناب ترين، شور است و زندگي و نشاط.

سهراب سپهری گفته: بهترین چیز نگاهی است که از حادثه عشق تر است.

جرج برنارد شاو گفته: مراقب باشید چیزهایی را که دوست دارید بدست‌آورید.

افضل‌الدین کاشانی گفته: از شبنم عشق خاکِ آدم گِل شد.

آنتوان دو سنت‌اگزوپری: تجربه به ما می‌آموزد عشق آن نیست که به هم خیره شویم؛ عشق آن است که هردو به یکسو بنگریم.

لوئیچی پیراندلو گفته: در راه عشق می‌بایست همه چیز را به فراموشی سپرد.

آندره موروا گفته: آگاه باشید! دوست داشتن و عشق ورزیدن را باید احساس کرد.

زیگموند فروید گفته: انسان بسیار دیوانه است وقتی که عاشق است.

ژان لاکان گفته: عشق یعنی چیزی که نداری را به کسی دهی که آن را نمی‌خواهد.

برتراند راسل گفته: از بین تمام شکل‌های احتیاط، احتیاط در عشق شاید بدترین اتفاق در جهت شادمانی واقعی است.

ساموئل بکت گفته: وقتی می‌گوییم عشق، منظورمان عشق است؟

آلبر کامو گفته: من فقط یک وظیفه را می‌شناسم، و آن عاشق بودن است.

پائلو کوئیلو گفته: هر وقت عاشق می‌شویم، همیشه تلاش می‌کنیم تا تبدیل به فردی بهتر شویم.

دالایی لاما گفته: عشق و دوستی ضرورت هستند، نه تجملات. بدون آنها، بشریت نمی‌تواند زنده بماند.

پس لطفن ادای عشق را در نیاورید!