سلام،اگر در ویرگول هستیم یعنی اهل خواندن،نوشتن و تلاش برای فهمیدن هستیم. همین فرایند ها سادست،نه؟